دریا های بزرگ روی زمین

=دریای مدیترانه (  به انضمام در یای سیاه)موقعیت جغرافیایی (بین آسیا واروپا و آفریقا ) مساحت به کیلو متر مربع ( 2/966/000)عمیق ترین ژرفا( 4330)

=دریای کارائیب (شرق آمریکای مرکزیمساحت به کیلومترمربع 

( 2/754/000) عمیق ترین ژرفا (7680)

= دریای جنوبی چین (جنوب شرقی چین ) مساحت به کیلومترمربع

2/320/000) عمیقترین ژرفا (5403)

= دریای برینگ( شمال اقیانوس آرام بین شرق روسیه و آلاسکا ( آمریکا) مساحت به کیلو متر مربع 2/274/000 عمیق ترین ژرفا 4029

= دریای اختسک( شرق روسیه - شمال ژاپن ) مساحت به کیلو متر مربع 1/528/000عمیق ترین ژرفا3600

= دریای چین شرقی ( شرق چین- جنوب ژاپن) مساحت به کیلو متر مربع  1/248/000عمیق ترین ژرفا 2738

= دریای ژاپن( غرب ژاپن- شرق کره ) مساحت به کیلو متر مربع 1/049/000 عمیق ترین ژرفا ( 3683)

= دریای آندامان ( جنوبغربی شبه جزیره هند و چین ) مساحت به کیلو متر مربع ( 797/800) عمیق ترین ژرفا در این دریا 3717

= دریای شمال ( شرق انگلستان ) مساحت به کیلو متر مربع575/000) عمیق ترین ژرفا ( 650

=دریای سرخ ( بین شبه جزیره عربستان و قاره افریقا ) مساحت به کیلو متر مربع 440/000)  عمیق ترین ژرفا (2476

= دریای بالتیک ( شمال لهستان و آلمان ( اروپا ) مساحت به کیلو متر مربع (422/000) عمیق ترین ژرفا( 414)

 

 

تهیه و تنظیم:رضا آقازاده کلیبر

 

/ 0 نظر / 293 بازدید