راهنمای حل جدول (معنای کلماتی که با حرف( ق ) شروع می شوند

صفحه (ق)

=قابل استناد (مستند)

=قابله (ماما- پازاچ)

=قاپو (در- دروازه)

=قاپوچی (دربان)

=قاپیدن (ربودن)

=قاتل گاندی (رامینات)

=قاچ- قاش (قسمتی بریده شده ازخربزه و هندوانه)

=قادر (توانا)

=قاراسیا (آلوبالو- قراسیا)

=قارچ (اکارس)

=قاروره (ظرف شیشه ای- شیشه)

=قاره (بر- خشکی)

=قاسی (سخت دل- سنگدل- بی رحم)

=قاش (برآمدگی جلو زین اسب)

=قاشق بزرگ (چمچه)

=قاصد (سفیر- پیام آور- پیک)

=قاصد کوفه (مسلم)

=قاصدی (هارونی)

=قاطر (استر)

=قاطرچی (استروان)

=قاطع و برنده (بات)

=قاع (دشت- هامون)

=قاعد (نشسته)

=قاعده (ینگ- روش- روال)

=قاعده فنی (سیستم)

=قافله (کاروان)

=قافیه (پشت گردن)

=قافیه شعر (سرواده)

=قاقم (حیوانی شبیه سنجاب- اس)

=قالب ریخته گری (ماتریس)

=قالب معادله ریاضی (ماتریس)

=قالبی از شعر که مصرع های اول و دوم و چهارمش هم قافیه باشند (رباعی)

=قالی (فرش)

=قالی فرسوده (نخ نما)

=قالیی نازک شبیه پلاس (جاجیم)

=قامت (قد)

=قاموس (دریا - میانه دریا- کتاب لغت)

=قانون چنگیز (یاسا)

=قانون مغولی (یاسا)

=قائده فنی (سیستم)

=قائم (ایستاده- پابرجا)

=قاورد (نوعی حلوا)

=قاهر (چیره- غالب- زبردست)

=قایق (لتکا- بلم)

=قایق روسی (لتکه)

=قایق ورزشی (کایاک)

=قباء (لباس بلند مردانه)

=قباحت (زشتی- پستی- زبونی)

=قبایل حامی شاه در اوایل دوره صفوی (شاهسون)

=قبر (گور)

=قبرستان نجف (وادی السلام)

=قبرستانی در مکه مکرمه (معلا)

=قبل از آشتی (قهر)

=قبیح (زشت - ناپسند)

=قبیله ای از اعراب (خزرج- اوس)

=قبیله بزرگ ترکمن (آتابای)

=قبیله صدر اسلام (اوس)

=قبیله قیس (بنی عمار)

=قبیله وحشی پرو (رمو)

=قبیله ای وحشی که ساکن در مغولستان بودند (هون)

=قپان (ترازوی بزرگ- باسکول)

=قتاد (گون)

=قد دراز (دیلاق)

=قدرت و توانایی (تیو)

=قدرت و توانایی (مکنت)

=قدم (گام)

=قدم یکپا (لی)

=قد وقامت (برز)

=قدیس قرن یازدهم میلادی (انسلم)

=قدیمی ترین بخش اوستا (گات)

=قدیمی ترین بنای سلطنتی در تهران (تخت مرمر)

=قدیم ترین معبد واقع در مکزیک قدیم (هرم خورشید)

=قدیمی ترین نوازنده سنتور (سنتور خان)

=قرآن پژوه و حافظ پر آوازه ایرانی (خرمشاهی)

=قراب (غلاف شمشیر- نیام)

=قراد (کنه)

=قرار (پیمان- عهد)

=قرار از پیش تعیین شده (مقرر)

=قرارداد (کنوانسیون)

=قرارداد مقدماتی (قول نامه)

=قرائت کنندگان قرآن (قرا)

=قراول (نگهبان - دیدبان)

=قرحه یا قرح (زخم - جراحت- آبله)

=قرص خواب آور (لومینال)

=قرص نانی به بزرگی یک بشقاب (نشکنک)

=قرض بانکی (وام)

=قرطاس (کاغذ)

=قرقاول (تورنگ- تذرو)

=قرقره (بوبین)

=قرقف (می- شراب)

=قرقی (باشه- هیلا)

=قرن (سده)

=قره قورت (پینوک)

=قریحه (طبع- ذوق)

=قزاق (سرباز روسی در قدیم)

=قسط (عدل- داد - حصه- مقدار)

=قسمت استوانه ای شکل موتور (سیلندر)

=قسمت اصلی و ملودیک اپرا (اریا)

=قسمت جلوی تریلر (اسب)

=قسمت درونی پلک چشم (ملتحمه)

=قسمت کم عمق دریا (سنار)

=قسمتی از پا (ران)

=قسمتی از تفنگ (گلنگدن)

=قسمتی از دست (مچ)

=قسمتی از زمان (تسو)

=قسمتی از زین (قلتاق)

=قسمتی از گوش داخلی (شیپور استاش)

=قسیس (کشیش - مرد روحانی مسیحی)

=قشر خارجی پوست (اپیدرم)

=قشر میانی عضلانی جدار قلب (میوکارد)

=قصبه (دهستان)

=قصر تاریخی فرانسه (سن ژرمن)

=قصر سنمار (خورنق)

=قصه (داستان)

=قصه گو (سامر)

=قصه گوی داستانهای هزار و یک شب (شهرزاد)

=قصه های کوچک (متل)

=قصیده سرای مشهور قرن ششم هجری (انوری)

=قضاوت (داوری)

=قضیب (شاخه)

=قط (بریدن سر قلم)

=قطار (ترن)

=قطار برقی شهری (تراموای)

=قطب تولید آلومینیوم در خراسان شمالی (جاجرم)

=قطب مثبت برق (آند)

=قطر لوله سلاح (کالیبر)

=قطعه زمین کشاورزی (کرت)

=قطعه موسیقی (سونات- تریو)

=قطعی برای کتاب (وزیری- رحلی)

=قطور (ضخیم)

=قطیفه (ازار)

=قفس مرغ خانگی (خم)

=قفل (مصک)

=قفل ساز (چلنگر )

=قفل چوبی (کلون)

=قلاب (نشبیل- فلاخن)

=قلاب کمربند (سگک)

=قلب (دل)

=قلب ایتالیا (رم)

=قلع و رصاص (ارزیز)

=قلعه - حصار (اورا - بارو)

=قلعه ای در استان مرکزی (شهباز)

=قلعه ای در دارابگرد فارس (داراب)

=قلعه ای در کرمان یادگار عهد صفوی (رودک)

=قلعه بالای کوه (کلات- کوتوال)

=قلعه تاریخی در بیرجند (فورگ)

=قلعه تاریخی در فومن (رودخان)

=قلعه تگزاس (آلامو)

=قلعه حسن صباح (الموت)

=قلعه و رصاص (ارزیز-اورا)

=قلمروفرمانروایی (تیول)

=قلم فرنگی (پن)

=قلم نی (ساسر)

=قلمه زدن (نشا)

=قلمه گیاه (نشا)

=قله (چکاد)

=قلعه ای در استان مرکزی (شهباز)

=قله ای در پشتکوه استان کرمانشاه (دالاهو)

=قله آتشفشان ایران (تفتان)

=قله مرتفع در قطب جنوب (مارک هام)

=قله مرتفع رشته کوه هارتس در آلمان (بروکن)

=قله مرتفع زاکرس (زرد کوه)

=قله مرتفع در نیشابور (بینالود)

=قلیا (زاج سیاه)

=قلیل (کم- اندک- ناچیز)

=قمار (منگیا)

=قمار خانه (منگیا خانه)

=قماش (پارچه)

=قمح (گندم)

=قمر (ماه)

=قمر برجیس (یو)

=قمر اورانوس (اوفلیا)

=قمر زحل (پاندورا- تیتان)

=قمرمشتری (یو)

=قمر مصنوعی (یو- ماهواره)

=قمرون (ملخ دریایی- اربیان)

=قمشه کنونی (شهرضا)

=قمطریر (شدید- سخت- دشوار)

=قمیص (پیراهن)

=قناع (روسری)

=قناویز (نوعی پارچه ابریشمی سرخ رنگ ساده)

=قنداق (اشتک)

=قند چوب (سلولز)

=قند سفید (ابلوج- پانیذ)

=قند سوخته (کارامل)

=قند شیر (لاکتوز)

=قند مرکب غلات (نشاسته)

=قند نیشکر (ساکارز)

=قندیل (چراغ آویز)

=قوچ (راک)

=قور (سلاح)

=قورباغه (داروک- غوک- وک)

=قورباغه درختی (وک- واروک)

=قورخانه (اسلحه خانه- زرادخانه)

=قوز شتر (کوهان)

=قوس و قزح (سرویسه- نوس- سدگیس - رنکین کمان)

=قوم تاریخی پرو (اینکا)

=قوم تاریخی مکزیک (مایا)

=قوم ترکمن (یموت)

=قوم غارتگر اروپایی (وایکینگ)

=قوم فارسی زبان بین النهرین (تات)

=قومی از مغول (قنقرات)

=قومی در عصر جاهلیت (اوس- خزرج)

=قومی در کردستان (کرد)

=قومی قدیمی ایرانی ساکن بدخشان و بلخ (تخار)

=قوه حافظه (یاده)

=قوه رشد و نمو (نامیه)

=قوی و ستبر (فهل)

=قویتر (اقوی)

=قوی و نیرومند (تهم)

=قهرمان سال 2004 جام قهرمانان باشگاه های اروپا (پورتو)

=قهرمان تروا (هلن)

=قهرمان بر باد رفته (اوهارا - ارسکارلت)

=قهرمان تاجر ونیزی (شایلوک)

=قهرمان داستان السید پیر کرنی (دون رودریگ)

=قهرمان داستان آرزوهای بلند (پیپ)

=قهرمان شطرنج روسی جهان (کاسپارف)

=قهرمانان مسلمانان در جنگهای صلیبی (صلاح الدین ایوبی)

=قهرمان یونان (آشیل)

=قیافه (ریخت)

=قی (استفراغ- مرش - هراش)

=قیچی (مقراض- منقاش)

=قیچی پشم زنی (دوکارد)

=قیچی مطبوعات (سانسور)

=قیراط (واحد سنجش الماس)

=قیسی (توت یا زردآلوی خشک شده)

=قیصر (تزار)

=قیصر روم (سزار)

=قیصر معروف و ظالم روسیه (ایوان مخوف)

=قیطان (رشته باریک که از ابریشم می بافند)

=قیقاج (اریب- کج)

=قیل (گفتگو- گفتار)

=قیلوله (خواب نیمروز)

=قیماق (خامه - سرشیر)

=قیمت (بها- ارزش- ارج- نرخ- اخش)

=قیمت بازاری (فی)


/ 0 نظر / 304 بازدید