نویسندگان و آثار معروف آنها

1.   =اثر ابراهیم گلستان  (شکار سایه)

2.   =اثر ابو تراب خسروی (هاویه)

3.   =اثر آلفونس دوده (سافو)

4.   =اثر آندره ژید  (سکه سازان)

5.   =اثر احمد محمود  (زایری زیر باران، همسایه ها)

6.   =اثر استاندال  (سرخ و سیاه)

7.   =اثراسماعیل فصیح(درد سیاوش،فرار فروهر)

8.   =اثراسماعیل فصیح( بازگشت به درخونگاه ، باده کهن ، اسیر زمان)

9.   =اثر الکساندر دوما (سه تفنگدار،اسکانیو)

10.                     =اثر امیر حسن چهلتن   (چیزی به فردا نمانده است)

11.                     =اثر امیر عشیری  ( کاروان مرگ، نفر چهارم)

12.                     =اثر بالزاک  (بابا گوریو)

13.                     =اثر بزرگ دهخدا  (لغت نامه)

14.                     =اثر بزرگ علوی  ( میرزا، چمدان)

17.                     =اثر پرویز قاضی سعید  (عاشق شدن در دو ثانیه)

20.                     =اثر جان استاین بک  (شرق بهشت)

21.                     =اثر جک لندن  (مارتین آیدن)

22.                     =اثر جمالزاده  (یکی بود یکی نبود، خلقیات ما ایرانیان)

23.                     =اثر جمالزاده  (راه آب نامه، آدم بدنما ، جنگ شایان)

25.                     =اثر دافنه دوموریه   ( ربه کا )

26.                     =اثر رجب علی اعتمادی  (دیروز من دیروز تو)

27.                     = اثر رنه شاتو بریان (اتالا)

28.                     =اثر عبدالحسین صنعتی زاده  (عالم ابدی)

29.                      =اثر علی موذنی   (در انتظار شاعر، نه آبی نه خاکی)

30.                     = اثر غلامحسین ساعدی     (شب بازی تمام شد، ترس و لرز، دندیل)

31.                     =اثر گی دومو پاسان ( هورلا )

32.                     =اثر سیامک گلشیری  (همسران)

33.                     =اثر سینمایی سودربرگ (ترافیک)

34.                     =اثر شیخ بهایی    ( جامع عباسی، نان و حلوا)

35.                     =اثر صادق هدایت  ( سه قطره خون، سایه های روشن)

36.                     =اثر عباس معروفی  (ورگ)

37.                     =اثر فخرالدین اسعد گرگانی  ( ویس و رامین )

38.                     =اثر فرانسوا موریاک  (گمشده)

40.                     = اثر کافکا  (نسخ)

41.                     =اثر محمد محمدعلی  (باورهای خیس یک مرده)

42.                     =اثر موسیقیایی پی یرشفر       (سنفونی مجلس)

43.                     =اثر موسیقی حسین امین اله  (شهرزاد)

44.                     =اثر ناهید طباطبایی  (چهل سالگی)

45.                     =اثری از آدلن ادگارپآلن پو   (خانه راهنما ، بخواب رفته، به هلن، الیوزه(

46.                     =اثری از آرتور شینتسلر  (خانم الیزه، خواهران(

47.                     =اثری از آگاتاکریستی    (رازکوه نور، دشمن مخفی (

48.                     =اثری از آل احمد  (کارنامه سی ساله، سه تار(

49.                     =اثری از آلبرترایا   (لیدا (

50.                     =اثری از آلفرددوموسه    (شب ونیزی (

51.                     =اثری از آلفونس دوده    (پسرک (

52.                     =اثری ازآنتوان چخوف    (شیطان جنگل ، سه خواهر(

53.                     =اثری از آناتول فرانس    ( بالتازار (

54.                     =اثری از آمیتا وگاش       (قصر شیشه ای(

55.                     =اثری ازآندره ژید         (اودیپ تزه ، تز(

56.                     =اثری از آندره مالرو       (سرنوشت بشر، امید بشر(

57.                     =اثری از آندره مورا        (نه فرشته و نه شیطان(

58.                     =اثری از ابن اثیر            (الانصاف(

59.                     =اثری از ابو تراب خسروی (اسفار کاتبان(

60.                     =اثری از ابوریحان بیرونی (التفهیم(

61.                     =اثری از احمدشاملو        (شکفتن در مه(

62.                     =اثری از احمد محمود      (زایری زیر باران، همسایه ها (

63.                     =اثری از اریش فروم        ( گریز از آزادی(

64.                     =اثری از اسپینوزا            ( اتیک (

65.                     =اثری از استفان تسوایک   (آشفتگی احساس ها، تارهای نقره ای(

66.                     =اثری از استون ویلز        (شهرگمنامی (

67.                     =اثری از استیفن گرین       (مگی(

68.                     =اثری از اسدی طوسی      (لغت فرس(

69.                     =اثری از اسکار وایلد        (با بزن خانم ویندرمیر(

70.                     =اثری از اسماعیل فصیح     (درد سیاوش،فرار فروهر، لاله برافروخت)

71.                     =اثری از اسماعیل فصیح     ( بازگشت به درخونگاه ، باده کهن ، اسیر زمان)

72.                     =اثری از اشترواس           (زیبای ایتالیا(

73.                     =اثری از اعظم نیک سرشت (راحیل(

74.                     =اثری از اقبال لاهوری     (جاوید نامه(

75.                     =اثری از آگزوپری          (شازده کوچولو، پرواز شبانه(

76.                     =اثری ازالکساندر پوشکین (کولی ها (

77.                     =اثری از الکسیس کارل     (انسان موجودی ناشناخته(

78.                     =اثری از آلکسیس کیوی    ( هفت برادر(

79.                     =اثری ازایلیا ارنبورگ       ( بدون نفس تازه کردن (

80.                     =اثری از امیر خسرو دهلوی (نه سپهر(

81.                     =اثری از امیر مشیری        (قلعه قهقهه(

82.                     =اثری از امیل زولا            (نانا(

83.                     =اثری از امیل لودیک        (ناپلئون، دیانا(

84.                     =اثری ازامین احمدرازی   (هفت اقلیم(

85.                     =اثری از آندرسن   (پری دریایی(

86.                     =اثری از انوره دوبالزاک فرانسوی (زن سی ساله(

87.                     =اثری از اوژن سو    (هفت گناه کبیره، ماتیلدا(

88.                     =اثری از اوندست     (یازده سال (

89.                     =اثری از اوهنری     (دوک ها(

90.                     =اثری از ایروین شاو (مردآرام (

91.                     =اثری از ایوان تورگنیف   (مومو، آبهای بهاری، دو دوست(

92.                     =اثری از بوخوالد     (دادای آرما ، کرها، والی ها(

93.                     =اثری از بوریس پاسترناک (دکتر ژیواگو، وسعت زمین(

94.                     =اثری از پرل س باک       (پسران(

95.                     =اثری از پروسپه مریمه      (نامه هایی به یک ناشناس(

96.                     =اثری از پگاه بختیاری      (من دختر نیستم(

97.                     =اثری از پل الوار             (جریان طبیعی(

98.                     =اثری از پوشکین روسی    (زندانی قفقاز(

99.                     =اثری از پیر ریشاد          (کامنسون (

100.                =اثری از پیر لوتی             (پری رویان ناکام(

101.                =اثری از تاکری انگلیسی (بازار خود فروشی(

102.                   =اثری از تاگور (میهن وجهان، کشتی شکسته، صد پند، چیترا، فراری، قربانی، قلب شکسته )

103.                =اثری از تسوایک          (اموگ ، ماجرای جوانی یک استاد )

104.                =اثری از تقی مدرسی  (شریف جان)

105.                =اثری از تکین حمزه لو (دختری در مه)

106.                =اثری از تنسی ویلیام    (اتوبوسی به نام هوس )

107.                =اثری از تورگنیف          (آب های بهاری ، مو مو)

108.                =اثری از توماس مان     (کوهستان جادو)

109.                =اثری ازتورمدهاوگن    (قلعه سفید )

110.                =اثری از توماس مان      (دکترفاوست )

111.                =اثری از جان راسکین  (تاج زیتون وحشی)

112.                =اثری ازجان گالزورثی (وفاداری، عاشق مترسک)

113.                =اثری از جبران خلیل جبران (المواقب)

114.                =اثری از جس مایکل      (روی اهریمن)

115.                =اثری از جک لندن نویسنده آمریکایی (دره ماه)

116.                =اثری از جمالزاده (یکی بود یکی نبود،خلقیات ما ایرانیان،راه آبنامه،آدم بدنما)

117.                =اثری از جمشید طاهری  (درد محبت)

118.                =اثری از جواد مجابی  (باغ گمشده)

119.                =اثری از جوکانلی         (ماموریادا )

120.                =اثری از جی بی پریستلی  (جاده فرشته)

121.                =اثری از جین اونلی            (عشق همیشه )

122.                =اثری از حسن بیک روملو  (احسن التواریخ )

123.                =اثری از حسین الزغبی      (شب شام )

124.                =اثری از حسین مسرور       (راز الهام)

125.                =اثری از حسین واعظی کاشفی (انوار سهیلی)

126.                =اثری از حکیم نظامی گنجوی   (هفت پیکر)

127.                =اثری از حمزه اصفهانی (کبارالبشر)

128.                =اثری از خواند میر          (حبیب السیر)

129.                =اثری از دانیل استیل       (دایره کامل )

130.                =اثری از دکتر محمد جعفر محجوب  (مروارید)

131.                =اثری از داستایوفسکی   (یادداشت های روزانه)

132.                =اثری از دو هامل    ( قصه های باغ من )

133.                =اثری از دیکنز         (یادداشت های آمریکایی)

134.                =اثری از رامبراند    (سوار لهستانی)

135.                =اثری از ریان مالان  (قلب خاین من)

136.                =اثری از زرین کوب   (بحر در کوزه ،کارنامه اسلام)

137.               =اثری از زرین کوب  (دو قرن سکوت، پله پله تا ملاقات خدا)

138.                =اثری از ژان انوی فرانسوی   (میعاد در سانلیس)

139.                =اثری از ژان پل سارتر    (ادبیات چیست )

140.                =اثری از ژان ژاک روسو    (اعترافات)

141.                =اثری از ژان نیکولا آرتوررمبو (قایق مست )

142.                =اثری از سارتر    (مگس ها ، مرده های بی کفن و دفن)

143.                =اثری از ساعدی (شب بازی تمام شد، ترس و لرز، دندیل )

144.                =اثری از سر آرتور کنان دوبل (کارگاه نامی جهان، عهد نامه دریایی)

145.                =اثری از سفیه گلرخسار   (بنفشه ،خانه پدر)

146.                =اثری از سمیه بهارلو        (رد پای عشق)

147.                =اثری از سویفت                (جنگ وستیزکتابها )

148.                =اثری از سهراب سپهری   (اتاق آبی)

149.                =اثری از سهروردی           (تلویحات، عقل سرخ)

150.                =اثری از سیامک گلیشری (شب طولانی)

151.                =اثری از سیمون دوبوار     (کهن سالی)

152.                =اثری از سیمین دانشور     (آتش خاموش)

153.                =اثری از شارون کسل        (مرز آتش)

154.                =اثری از شکسپیر  (اتللو و دزد مونا، رویای نیمه شب تابستان، شاه لیر)

155.                =اثری از شهریار   (حیدر بابای سلام)

156.                =اثری از شهید مطهری (انسان کامل)

157.                ==اثری از شیخ بهایی     (جامع عباسی، نان و حلوا)

158.                =اثری از شیخ محمد شبستری    (حق الیقین)

159.                =اثری از شیخ مفید (الکلام فی دلایل القرآن ، الارشاد)

160.                =اثری از شیخ نجم الدین رازی (مرصادالعباد)

161.                =اثری از شیللر       (ماری استوارت ، ویلهلم تل )

162.                =اثری از صادق چوبک    ( چرا دریا طوفانی شد، روز اول قبر،زیر چراغ قرمز )

163.                =اثری از صادق هدایت (سایه روشن، مازیار، ولنگاری، داش آکل،سه قطره خون)

164.                =اثری از صدیقه احمدی (آهنگ دیدار)

165.                =اثری از صفیه گلرخسار (خانه پدر )

166.                =اثری از طاهره علوی     (زن در باد)

167.                =اثری از عبدالرحمان جامی  (بهارستان)

168.                =اثری از عبدالحسین زرین کوب (بحر در کوزه، کارنامه اسلام ، دو قرن سکوت)

169.                =اثری از عبدالرزاق لاهیجی  (گوهرمراد )

170.                =اثری از عبیدزاکانی  (رساله صدپند، فالنامه )

171.                =اثری از علی محمد افغانی (دکتر بکتاش،شلغم میوه بهشتی، همسفرها)

172.                =اثری از عنصر المعالی       (قابوس نامه)

173.                =اثری از عنصری      (عین الحیات)

174.                =اثری از عین القضات همدانی  (یزدان شناخت)

175.                =اثری از غلامحسین ساعدی     (شب بازی تمام شد، ترس و لرز، دندیل)

176.                =اثری از غلامحسین یوسفی      (چشمه روشن)

177.                =اثری از فتحعلی خان صبا        (گلشن صبا )

178.                =اثری از فخرالدین عراقی       (لمعات)

179.                =اثری از فدریکو گارسیا لورکا (ایرما)

180.                =اثری از فرانس کافکا   (جلوه قانون )

181.                =اثری از فردالدین عطارنیشابوری  (شرح القلب )

182.                =اثری از فرهاد جعفری (کافه پیانو)

183.                =اثری از فریبا وکیلی   (عطر گلاب)

184.                =اثری از فریدا مولایی (زیر سایه سراب)

185.                =اثری از فریدون توللی (دره مرگ)

186.                =اثری از فریدون مشیری (از خاموشی ابر، ابر ، سه دفتر)

187.                =اثری از فریده شجاعی (بوسه تقدیر)

188.                =اثری از فنلون (تلماک )

189.                =اثری از فهیمه رحیمی (همیشه با تو، ماندانا، آپادانا، پریا)

190.                =اثری از قایم مقام فراهانی (منشات، جلایر نامه )

191.                =اثری از کارل چابک (زندگی متوسط ، مرگ ارشمیدس )  

192.                =اثری از کافکا  (نسخ)

193.                =اثری از کریستین (جوجه اردک زشت)

194.                =اثری از گاردنر (رنا )

195.                =اثری از گراهام بل گرین  (کمدینها )

196.                =اثری از گوستاولاوسن  (رن مه ، سالامبو )

197.                =اثری از گی دوموپاسان (تپلی)

198.                =اثری از لاهیجی  (گوهر مراد)

199.                =اثری از لئو تولستوی  (یک تیر)

200.                =اثری از لیلا کاتبی  (نسیمی ازغم )

201.                =اثری از ماتیسن  (پر)

202.                =اثری از مارک تواین ( بشرچیست ، ویلسون احمق )

203.                =اثری از مارگارت میچل  (بر باد رفته)

204.                =اثری از مترلینگ  (زنبور عسل، انیشه های یک مغز بزرگ)

205.                =اثری از مجتبی مینویی  (پانزده)

206.                =اثری از محمد علی سپانلو    (فیروزه در غبار)

207.                =اثری از محمد محمدعلی  (باورهای خیس یک مرده)

208.                =اثری از محمود اعتمادزاده  (مهره مار )

209.                =اثری از محمود حکیمی  (امیرکبیروایران )

210.                =اثری از مدام (لیدی فردریک)

211.                =اثری از مطهری (بیست گفتار،داستان راستان، انسان و سرنوشت، ختم نبوت)

212.                =اثری از معین (ستاره ناهید)

213.                =اثری از ملا صدرا شیرازی (شواهد الربوبیه)

214.                =اثری از موریس لبلان (زن بیمار)

215.                =اثری از موریس مترلینگ(ساعت سنگی)

216.                =اثری از مهدی اخوان ثالث (زمستان، بهترین امید)

217.                =اثری از مهدی رحمانی (شب آبی)

218.                =اثری از مهرداداوستا(با دماوند خاموش، عقل و اشراق )

219.                =اثری از میلتون (بهشت بازیافته )

220.                =اثری از میلر آمریکائی (مدار راس السرطان)

221.                =اثری از نادر نادرپور (دختر جام)

222.                =اثری از نسرین ثامنی (زخم انتظار)

223.                =اثری از نیما یوشیج (ماخ اولا)

224.                =اثری از ویکتورهوگو (افسانه های قرن ، ارنانی، بینوایان، تیره بختان)

225.                =اثری از ولتر(نامه های یک برهمایی، شارل دوازدهم، کاندید)

226.                =اثری از هرمان هسه (بازی با مروارید شیشه ای)

227.                =اثری از هوارد فاست (شام مخفیانه)

228.                =اثری از هوشنگ ابتهاج (مجموعه اشعار زمین)

229.                =اثری از هومر (ادیسه)

230.                =اثری از یوجین اونیل (آناکریستی )/ 0 نظر / 201 بازدید