معنای لغاتی که با حرف(ح) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه (ح)

=حاتم (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید) =حاجب (پرده دار-ابرو-دربان) =حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست) =حاجز (مانع) =حاد (تند و تیز) =حار (گرم - سوزان) =حارث (کشاورز- برزگر- حراث) =حارس (نگهبان- حفظ کننده) =حازم (دوراندیش) =حاسد (رشک برنده) =حاشیه (نت) =حاشیه کتاب (هامش) =حاصد (درو کننده - دروگر) =حافظه (ویر) =حاقد (کینه جو) =حالتی از نگاه کردن (بربر) =حالت تعادلی فیزیکی (بالانس) =حامد (ستاینده- ستایش کننده) =حامض (ترش مزه) =حانوت (مغازه- دکان) =حائر (سرگشته- سرگردان) =حائز (جامع- دارا - در بر دارنده) =حائل (مانع) =حب (دوستی) =حباله (دام - بند) =حبس (زندانی کردن) =حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان) =حبل الورید ( شاهرگ) =حبوبات (بنشن) =حبه (دانه) =حجر (سنگ) =حجله عروس (گردک) =حداد (آهنگر- نهامی) =حدت (تندی - تیزی) =حدس (ظن) =حدید (آهن) =حر (گرما- آزاده) =حرارت و گرمی (تف) =حرامی (راهزن - دزد- سارق) =حربه (سلاح) =حرف پیروزی (وی) =حرف تردید (یا) =حرف تنفر (آخ) =حرف درد (آخ) =حرف مقطعه قرآنی (طه) =حرف نازی ها (اس) =حرف نداری (بی) =حرف نفرت (اف) =حرفهای بی ربط زدن (پرت وپلا گفتن) =حرف یونانی (پی-زتا-تتا) =حرق (سوختن) =حرکات صورت (میمیک) =حرکت اهانت آمیز (هل) =حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس) =حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک) =حرکتی در جودو (رنشو) =حرکتی در کاراته (اکپن) =حریر و ابریشم (سیلک) =حریر ساده (برند) =حریر نازک (وال) =حریص (شره) =حریق (آتش سوزی) =حزن (اندوه- دلتنگی) =حساب نجومی (زیج) =حس بویایی (شم) =حس گر الکترونیکی (سنسور) =حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک) =حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد (کیک) =حشره ای خون خوار (ساس) =حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا) =حشره ای موذی (کک) =حصن (قلعه- دژ) =حطب (هیزم - هیمه- آتشگیره) =حظ (بهره- نصیب) =حفر (کندن) =حفظ کردن (نگه داشتن) =حق التدریس (آموزانه) =حق الزحمه (دستمزد- مزد کار) =حق الشرب (آب بها) =حق العبور (ترانزیت) =حق العمل (کارمزد- مزد کار- دستمزد) =حق القدم (پایمزد- پا رنج) =حقه و فریب (ریب) =حقیر ساختن کسی در نزد دیگری (اغماز) =حکم انتصاب سفیر (استوارنامه) =حکمت ارسطو (مشا) =حلال شدن (حل) =حلزون (لیسک) =حلقه (چنبر - دایره) =حلقه اتصال شیمی آلی و فیزیولوژی (بیو شیمی) =حلقه پیرامون دف (چنبر) =حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل (یاتاغان) =حلم (بردباری) =حلو (لذیذ- شیرین) =حماسه معروف هندوان (رامایانا) =حمام غیر بهداشتیدر قدیم (خزینه) =حمام یا حمامه (کبوتر) =حمراء (سرخ رنگ) =حمل و نقل (ترانسپورت) =حمله و هجوم (سورن) =حمید (ستوده- پسندیده) =حنا (یرنا) =حنیف (رزاست - مستقیم) =حواری خائن حضرت مسیح (یهودا) =حور (سیاه چشم) =حوض (آبنما) =حوض زیر زمینی (آب انبار) =حوض و خزانه حمام (آبزن) =حوله (رومال) =حومه کاشان (نیاسر) =حی (زنده) =حیا (شرم- آزرم) =حیاط (عرصه) =حیدر (شیر) =حیران (سرگشته) =حیران شدن (وله) =حیله و مکر (شید- ریو) =حیوان آدم نمای جنگلی (ارانگوتان) =حیوان بارکش (زامله) =حیوان دریایی (فک) =حیوان سربریده (بسمل) =حیوان سرتمه کش (گوزن) =حیوان گران پوست (خز) =حیوانی با پوست قیمتی (قاقم) =حیوانی گوشخوار (ساریک) =حیه (مار)

/ 0 نظر / 502 بازدید