معنای لغاتی که با حرف (ع- غ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است صفحه (ع- غ)

=عابد و پارسا (کاتوزی) =عارض هایی که رنگ بافت میوه را تغییر می دهد (لکه بی رنگی) =عارف و شاعر ایرانی (ابوسعید ابوالخیر) =عارف ایرانی سده چهارم (ابوسعید) =عارف بر سر دار (حسین منصور حلاج) =عارف قرن هفتم (مولوی) =عارف قرن سوم (بایزید بسطامی) =عاصمه (پایتخت) =عافی (آموزنده- مهمان) =عاقل (کندا) =عاقل دیوانه نمای دوران هارون الرشید (بهلول) =عالم الهی (لاهوت) =عالم خداوندی (لاهوت) =عالم طبیعی (ناسوت) =عالم یهودی (ربن) =عام (سال) =عامل بیماری تب مالت (بروسلا) =عامل تخمیر (مخمر) =عامل مرگ آرام (مونوکسیدکربن) =عایق بندی (ایزولاسیون) =عایق حرارت و رطوبت (ایزوله) =عایق رطوبتی قیر مانند (ایزوسیل) =عبادت کننده (ناسک) =عبادتگاه ژاپنی (توداییجی) =عباس (ترشرو) =عبقری (سرور - آقا) =عبودیت (رق) =عثمان (مار - بچه مار) =عجز (سرین- تخت- دنباله چیزی) =عجز و ناله (لابه) =عداد (شمار) =عدد تنفسی (شش) =عدس (نرسک- مرجومک- مرجمک- دانچه- نسک- نرسنک- خارخسک ) =عدسی دوربین (ابژکتیو) =عدد پیشرو (یک) =عدد تنفسی (شش) =عدد فوتبالی (اا) =عدد ورزشی(دو) =عدد هندسی (پی) =عدس (مرجومک- نسک) =عدم پرداخت پول حواله (نکول) =عدید (شمرده شده - شماره) =عذار (موی گوشه پیشانی - بناگوش- گونه- رخسار) =عذب (گوارا- پاکیزه- خوشگوار) =عراده (ازآلات جنگ) =عراف (منجم - عرافت) =عراق (کرانه آب) =عرج (لنگیدن) =عرصه (میدان- ساحت خانه حیاط) =عرض (ناموس- آبرو-نفس- ذات) =عرعر (سرو کوهی) =عرق نیشکر (رم) =عروس (شهناز- بیوگ) =عروس زاگرس (ایلام) =عروسک های ملی (دارا و سارا) =عروه الوثقی (دستگیره محکم) =عریان (رت) =عریکه (طبیعت- سرشت- خوی) =عسل و شهد (شرو) =عسیر (دشوار - سخت) =عشاوت (شبکوری) =عشق و محبت (حال) =عشقه (سن) =عشوه گر (لوند) =عشوه و فریب (تیبا) =عشیره (ایل- طایفه-آل) =عصاره کنجد (تخ) =عصا و پوبدستی (وسه) =عصب (پی) =عصب سیاتیک (عرق النسا) =عصب شناس (نرولوژ ) =عصبی (نروو) =عصر حجر قدیم (پارینه سنگی) =عضو آکادمی (آکادمیسین) =عضو بدن (اراب) =عطار (مازار) =عطا کردن (هبا) =عطا و بخشش (نوال) =عفیف (مستور) =عفونت قارچی دهان در شیرخواران (برفک) =عقاب (الغ) =عقاب سیاه (دال) =عقار (متاع- اسباب خانه- ملک) =عقرب زرد (شباه ) =عقور (گزنده - سگ گزنده) =علاقه (ود) =علامت (نت- سیگنال- نشان -انگ) =علامت پیروزی (وی) =علامت اختصاری پتاسیم (کا) =علامت ماضی استمراری (همی) =علف بره (بارهنگ) =علف جارو (خلنگ) =علف جاروب (ورک) =علف گربه (سنبل الطیب) =علف هرز (خو) =علق (خون- خون بسته) =علم اعداد در یونان (ارثماطیقی) =علم بافت شناسی (هیستولوژی) =علم ترکیب صداها (فونتیک) =علم جامعه شناسی (سوسیولوژی) =علم جدید (نانو) =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک) =علم غیر اکتسابی (لدنی) =علم بررسی مختصات آب (هیدرولیک) =علوم طبیعی (علم الاشیا) =علم اعداد در یونان (ارثما طیقی) =علم اقتصاد (اکونومی) =علم النفس تربیتی (روانشناسی) =علم جامعه شناسی (سوسیولوژی) =علم جدل (دیالکتیک) =علم جدید (نانو) =علم حرکات و مکانیک اجسام (سینماتیک) =علم کالبد شکافی (آناتومی) =علم منطق (دیالتیک) =علوفه (علیق) =عمارت عالی (سهیت) =عمارت ییلاقی (ویلا) =عمارت مجلس شورای اسلامی ایران (بهارستان) =عمارتی در تهران از دوران ناصرالدین شاه (شمس العماره) =عمارتی تاریخی درتجریش ( باغ فردوس) =عماری (کجاوه- هودج) =عمل تب مالت (بروسلا) =عموی حضرت ابراهیم (هاران- آذر) =عموی کمال الملک (صنیع الملک) =عمه پیامبر اسلام (ام حکیم) =عمیق گودال جهان (ماریان) =عناصر اربعه طبیعت (کیانا) =عنب الثعلب (لمار) =عندلیب (بلبل - هزاردستان) =عنبر ماهی (کاشالوت) =عنصر سفید رنگ (کلسیم) =عنصر شماره 3 اتمی (لیتیوم) =عنصر شماره 18 اتمی (آرگن) =عنصر شماره 22 اتمی (تیتانیم) =عنصر شماره 23 اتمی (وانادیوم) =عنصر شماره 33 اتمی (بیسموت) =عنصر شماره 43 اتمی (تکنسیوم) =عنصر شماره 45 اتمی (رودیوم- روبیدیوم) =عنصر شماره 54 اتمی (رنیوم) =عنصر شماره 55 اتمی (سزیوم) =عنص شماره 56 اتمی (باریوم) =عنصر شماره 57 اتمی (لانتالیوم) =عنصر شماره 58 اتمی (سریوم) =عنصر شماره 67 اتمی (هولمیوم) =عنصر شماره 69 اتمی (تالیوم) =عنصر شماره 74 اتمی (تنگستن) =عنصر شماره 75 جدول تناوبی (رنیوم) =عنصر شماره 83 اتمی (بیسموت) =عنصر شماره 86 اتمی (رادون) =عنصر شماره 90 اتمی (توریوم) =عنصر شماره 92 اتمی (اورانیوم) =عنصر شماره 95 اتمی (امریسیوم) =عنصر شیمیایی فلزی (بیسموت) =عنصر فلزی ایجاد کننده آلودگی در هوا (کادمیوم) =عنصر فلزی با عدد اتمی 28 (نیکل) =عنق (گردن) =عنوان اثری از ابوالفضل بیهقی (تاریخ مسعودی) =عنوان اثری از استاد مطهری (نهضت های اسلامی) =عنوان اثری از امام خمینی (کتاب البیع - الرسایل) =عنوان اثری از برتولت برشت (در جنگ شهرها - آوای طبل در شب- داستان یک پول-آدم آدم است- زندگی گالیله) =عنوان اثری از برناردن دوسن پیر (کلبه هندی) =عنوان امپراطوران ژاپنی (میکادو) =عنوان بعضی از مخالفان خلفای عباسی (قرامطه) =عنوان پادشاهان پیشدادی (کی) =عنوان پیشوایان بزرگ بودائیان تبت (دالایی لاما) =عنوان تعدادی از شاهان ساسانی (هرمز) =عنوان تعدادی از فراعنه مصر (رامسس) =عنوان داستانی از کی دوموپاسان (یک زندگی) =عنوان دوازده عفریت یونان (تیتان) =عنوان دو نقطه در قطر بلند شکل بیضی (کانون) =عنوان فیلمی از الیور استون (الکساندر) =عنوان کتابی از امام خمینی (ره) (الرسایل - کتاب البیع) =عنوان کتابی از جلال آل احمد (نفرین زمین) =عنوان کتابی از شهید مطهری (نهضت های اسلامی) =عنوان نامه (سها) =عنوان نمایشنامه ای از مولیر (خسیس) =عنوانی در انگلیس (سر) =عواطف کسی را برانگیخته کردن (به تب و تاب انداختن) =عوام فریبی (تدلیس) =عود (ند) =عود هندی (یلنجوج) =عوض (وس) =عهد نامه (کنوانسیون) =عهد نامه بین فتحعلی شاه و ناپلئون (فین کنشتاین) =عهده دار امور املاک موقوفه (تولیت) =عیب کردن ازکسی (لمز) =عید ویتنامی ها (تت) صفحه (غ) =غاب (گوشت شب مانده) =غابه (بیشه- جنگل- نیستان) =غار باستانی در اسپانیا (آلتامیرا) =غارت (نهب- چپاول- یغما) =غارتگر نفت ایران بود (دارسی) =غارتگر (سالب) =غارتگری (نهب) =غارت و چپاول (نهب) =غارج (می- شراب) =غار و پناهگاه (کهف) =غاری در اسپانیا (آلتمیرا) =غاری در استان زنجان (غار کتله) =غاری در بهشهر (هوتو) =غاری در شهرستان سقز (کرفتو) =غاری در قم (غار وشنوه- کهک) =غاری در کوه دنا (کیخسرو) =غاری در مازندران (غار دیو سفید) =غاری در ملایر (دره فراغ) =غاری در نزدیک محلات (شاه بلبل) =غاز (مرغی شبیه مرغابی- خربط) =غاز (پول خرد و اندک) =غاز آیاقی (آطریلال) =غازه (گلگونه- سرخاب که زنان به صورت خود می بندند) =غازی (جنگجو- مجاهد) =غاسق (تاریک- سیاه- شب تاریک- مار سیاه) =غایت آرزو (نهمت) =غبار کهکشانی (سحابی) =غبن (فریب دادن کسی در معامله- خدعه - نیرنگ) =غث (لاغر- سخن سست و نادرست) =غدوه (بامداد- پگاه) =غده ای در جلوی نای (تیموس) =غده ای در قاعده مغز (هیپوفیز) =غده فوق کلیوی (آدرنال) =غدیر (آبگیر - تالاب) =غذای روزه گشودن (افطار) =غذای روسی (راگو) =غذای زمین (کود) =غذای سنتی اصفهان (بریانی) =غذای غالب (نان) =غذای کفش (واکس) =غذای مریض (سوپ- آش) =غر (جوان بی تجربه ) =غراب (کلاغ - زاغ) =غربال (چچ) =غربال ریز (ماشو) =غربال سیمی (سرند) =غرس (درخت نشاندن- نهال کاشتن) =غرش (نوعی مسکوک کشورهای عربی) =غرش (غریدن) =غرض (نشانه تیر - هدف - قصد- حاجت) =غرغر (ژک) =غرور و تکبر (نب) =غریو (فریاد- خروش) =غزاء (جنگ- پیکار) =غزل سرای بزرگ قرن نهم (هلالی جغتایی) =غزل سرای معروف معاصر تبریز (شهریار) =غزل معروف شهریار (همای رحمت) =غزل هوشنگ ابتهاج (گریه لیلی- دوزخ روح) =غسال (مرده شوی- غسل دهنده) =غشاء (پوشش- پرده- روپوش) =غشای خارجی قلب (پریکارد) =غصن (شاخه - شاخ درخت) =غصه (کرب- کیارا- هم - غم) =غضب (خشمگین) =غضروف (کرکرانک- استخوان نرم) =غل (طوق- گردن بند- بند آهنی که به دست یا گردن زندانیان ببندند) =غلاف شمشیر (چخ-جراب- نیام) =غلام (ایبک- رهی- بنده- گرا) =غلام سلطان محمود غزنوی (ایاز) =غلفج (زنبور- زنبور سرخ) =غله پاک کن (بوجار) =غله پاک کرده (جاش) =غلیان یا سر غلیان (چلیم) =غلیواج (مرغ گوشت ربا یا موش ربا - زغن =غم و اندوه (کیارا- هم- کرب- غصه- حزن) =غماز (سخن چین- اشاره کننده با چشم و ابرو) =غمام (ابر- ابر سفید) =غمض (پنهان کردن) =غمض عین (چشم پوشی) =غمین (بزمان) =غنچه (گل ناشکفته) =غنم (گوسفند) =غنیمت جنگی (فی) =غواص (آب باز) =غوزه (غلاف پنبه) =غوزه پنبه (وش) =غوزه خرما (غس) =غوک (غورباغه) =غول (دیو) =غول خیالی برف ها (یتی) =غیث (باران) =غیر ایرانی (انیر- انیران) =غیظ (خشم - غضب) =غیم (ابر) =غیور (با غیرت- ناموس پرست)

/ 0 نظر / 258 بازدید