راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ح) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ح)


=حاتم (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید)

=حاجب (پرده دار-ابرو-دربان)

=حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست)

=حاجز (مانع)

=حاد (تند و تیز)

=حار (گرم - سوزان)

=حارث (کشاورز- برزگر- حراث)

=حارس (نگهبان- حفظ کننده)

=حازم (دوراندیش)

=حاسد (رشک برنده)

=حاشیه (نت)

=حاشیه کتاب (هامش)

=حاصد (درو کننده - دروگر)

=حافظه (ویر)

=حاقد (کینه جو)

=حالتی از نگاه کردن (بربر)

=حالت تعادلی فیزیکی (بالانس)

=حامد (ستاینده- ستایش کننده)

=حامض (ترش مزه)

=حانوت (مغازه- دکان)

=حائر (سرگشته- سرگردان)

=حائز (جامع- دارا - در بر دارنده)

=حائل (مانع)

=حب (دوستی)

=حباله (دام - بند)

=حبس (زندانی کردن)

=حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان)

=حبل الورید ( شاهرگ)

=حبوبات (بنشن)

=حبه (دانه)

=حجر (سنگ)

=حجله عروس (گردک)

=حداد (آهنگر- نهامی)

=حدت (تندی - تیزی)

=حدس (ظن)

=حدید (آهن)

=حر (گرما- آزاده)

=حرارت و گرمی (تف)

=حرامی (راهزن - دزد- سارق)

=حربه (سلاح)

=حرف پیروزی (وی)

=حرف تردید (یا)

=حرف تنفر (آخ)

=حرف درد (آخ)

=حرف مقطعه قرآنی (طه)

=حرف نازی ها (اس)

=حرف نداری (بی)

=حرف نفرت (اف)

=حرفهای بی ربط زدن (پرت وپلا گفتن)

=حرف یونانی (پی-زتا-تتا)

=حرق (سوختن)

=حرکات صورت (میمیک)

=حرکت اهانت آمیز (هل)

=حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس)

=حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک)

=حرکتی در جودو (رنشو)

=حرکتی در کاراته (اکپن)

=حریر و ابریشم (سیلک)

=حریر ساده (برند)

=حریر نازک (وال)

=حریص (شره)

=حریق (آتش سوزی)

=حزن (اندوه- دلتنگی)

=حساب نجومی (زیج)

=حس بویایی (شم)

=حس گر الکترونیکی (سنسور)

=حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک)

=حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد (کیک)

=حشره ای خون خوار (ساس)

=حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا)

=حشره ای موذی (کک)

=حصن (قلعه- دژ)

=حطب (هیزم - هیمه- آتشگیره)

=حظ (بهره- نصیب)

=حفر (کندن)

=حفظ کردن (نگه داشتن)

=حق التدریس (آموزانه)

=حق الزحمه (دستمزد- مزد کار)

=حق الشرب (آب بها)

=حق العبور (ترانزیت)

=حق العمل (کارمزد- مزد کار- دستمزد)

=حق القدم (پایمزد- پا رنج)

=حقه و فریب (ریب)

=حقیر ساختن کسی در نزد دیگری (اغماز)

=حکم انتصاب سفیر (استوارنامه)

=حکمت ارسطو (مشا)

=حلال شدن (حل)

=حلزون (لیسک)

=حلقه (چنبر - دایره)

=حلقه اتصال شیمی آلی و فیزیولوژی (بیو شیمی)

=حلقه پیرامون دف (چنبر)

=حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل (یاتاغان)

=حلم (بردباری)

=حلو (لذیذ- شیرین)

=حماسه معروف هندوان (رامایانا)

=حمام غیر بهداشتیدر قدیم (خزینه)

=حمام یا حمامه (کبوتر)

=حمراء (سرخ رنگ)

=حمل و نقل (ترانسپورت)

=حمله و هجوم (سورن)

=حمید (ستوده- پسندیده)

=حنا (یرنا)

=حنیف (رزاست - مستقیم)

=حواری خائن حضرت مسیح (یهودا)

=حور (سیاه چشم)

=حوض (آبنما)

=حوض زیر زمینی (آب انبار)

=حوض و خزانه حمام (آبزن)

=حوله (رومال)

=حومه کاشان (نیاسر)

=حی (زنده)

=حیا (شرم- آزرم)

=حیاط (عرصه)

=حیدر (شیر)

=حیران (سرگشته)

=حیران شدن (وله)

=حیله و مکر (شید- ریو)

=حیوان آدم نمای جنگلی (ارانگوتان)

=حیوان بارکش (زامله)

=حیوان دریایی (فک)

=حیوان سربریده (بسمل)

=حیوان سرتمه کش (گوزن)

=حیوان گران پوست (خز)

=حیوانی با پوست قیمتی (قاقم)

=حیوانی گوشخوار (ساریک)

=حیه (مار)/ 0 نظر / 2194 بازدید