ادیان


اصولا اعتقاد به دین امری فطریو غریزی است و انسان از بدو آفرینش می خواسته چیزی را بپرستد و بدان تکیه کند بدین جهت از پرستش پدیده های طبیعی وبت به پرستش خدای واحد رسیده است ، بنابراین تاریخ ادیان جهان به دو دوره تقسیم میشود، دوره اول از زمان پیدایش انسان تا ظهور حضرت ابراهیم  ودوره دوم از ظهور حضرت ابراهیم و دعوت به یکتا پرستی .

ما در اینجا به بررسی ادیان رایج از زمانهای قدیم تاکنون میپردازیم .

= اسلام :

آورنده این دین حضرت محمد (ص) خاتم الانبیاء است. آن حضرت در 17 ربیع الاول سال عام الفیل  برابر با 570 میلادی در شهر مکه متولد شدند، مدتی از شیر مادر تغذیه کردند  و سپس به دایه ای بنام حلیمه سعدیه سپرده شدند- ایشان در ایام جوانی بعلت راستی و درستی به محمد امین معروف شدند، در 25 سالگی با حضرت خدیجه ازدواج نمودند-در 40 سالگی از طرف خداوند به پیامبری مبعوث شدند ( 27 رجب 610 میلادی ) در ربیع الاول  622 میلادی از مکه به مدینه هجرت نمودند که این سال مبداء تواریخ شمسی و قمری میباشد.

پس از 23 سال دعوت به یکتاپرزستی و افراشتن پرچم توحید در 28 صفر سال 11 هجری برابر با 632 میلادی دعوت حق را لبیک و به دیار باقی شتافتند.

پیروان دین مبین اسلام امروزه متجاوز از یک میلیارد نفر میباشد که در سرتاسر گیتی پراکنده اند.

کتاب مقدس مسلمین قرآن کریم است که مشتمل بر 114 سوره میباشد ، قرآن در زمان خلافت عثمان جمع آوری و تدوین گردید.

کاتبان قرآن را 6 نفر نام برده اند که عبارتند از : حضرت علی (ع) - عبدالله بن مسعود- معاذ بن جبل- ابی بن کعب- زید بن ثابت- عثمان بن عفان.

فرستادگان پیامبر (ص) به سرزمین های مختلف جهان جهت ابلاغ اوامر و تقدیم نام ایشان عبارتند از:

=عبدالله بن حذافه      از ایران           =دحیه کلبی                    از روم

=عمرو بن امیه          از حبشه         =حاطب بن ابی بلتعه         از اسکندریه

=شجاع بن وهب       از شام            =سلیط بن عمرو               از یمامه

=علاء حضرمی        از بحرین

= خلفای اسلامی:

پس از وفات پیامبر (ص) حکومت خلفای راشدین آغاز میشود که عبارتند از :

+ابوبکر، مدت خلافت 2 سال 4 ماه   + عمر بن خطاب، مدت خلافت 10سال و 6 ماه   + عثمان ، مدت خلافت 12 سال    + علی بن ابیطالب (ع) مدت خلافت(ظاهری) 4 سال و 8 ماه و 26 روز.

=بنی امیه:(41-132 ه.ق) :

معاویه بن ابوسفیان- یزید بن معاویه- معاویه بن یزید- عبدالملک بن مروان- ولید بن عبدالملک- سلیمان بن عبدالملک- عمر بن عبدالعزیز- یزید بن عبدالملک- هشام بن عبدالملک- ابراهیم بن ولید- مروان بن محمد بن مروان.

=بنی عباس: (132- 656 ه.ق):

عبدالله بن عباس- عبدالله بن سفاح- ابوجعفرالمنصور- محمدالمهدی- موسی الهدی- هارون الرشید- محمد الامین- عبداله المامون- محمدالمعتصم- ابوجعفرهارون- جعفرالمتوکل- محمدالمتوکل- محمدالمنتصر- ابن العباس- المعتزبالله- محمدالمهدی- احمدالمعتمد- احمدالمعتضد- منصورالمستنصر- علی المکتفی- جعفر المعتز- ابومنصور محمد القاهر- عباس الراضی بالله- ابراهیم المتقی- ابوبکر الطالع- احمد القادر- عبدالله القائم- عبداله المقتدی- احمدالمستظهر بالله- فضل- المنصور- محمد المتقی- یوسف- حسن المستضی- احمد الناصر الدین- محمد الطاهر- عبداله المستعصم بالله          (که بدست هلاکو خان مغول کشته شد).

=مذاهب دین اسلام:

الف: تسنن که دارای 4 فرقه شاخص است و عبارتند از:

1-حنفی: پیرو ابو حنیفه نعمان بن ثابت میباشند و اکثرا در افغانستان ، هندوستان، پاکستان، ،ترکیه و آسیای مرکزی میباشند.

2-شافعی: پیروان محمد بن ادریس شافع میباشند و بیشتر در عراق ، سوریه و مصر و شمال افریقا میباشند.

3-حنبلی: پیرو احمدبن حنبل میباشندو اکثرا در عربستان،شامات و افریقا میباشند.

4- مالکی: پیروان مالک بن انس میباشند و بیشتردر5 کشور شمالی افریقا ساکنند.

ب: تشیع : که خود به 72 فرقه تقسیم میشوند و عبارتند از:

1- جاردیه: از پیروان ابو جاروند و معتقدند که گرچه پیامبر (ص) نام علی (ع) رابه جانشینی مستقیما نبرد ولی با تعریف و تمجیدی که از ایشان کردند وی را به جانشینی خود برگزیدند ( جارودیه خود به 4 فرقه تقسیم میشوند)

2-سلیمانیه یا جریریه: پیروان سلیمان بن جریر زیدی اند و انتخاب علی(ع) را اصلح میدانند.

3-تبریه: پیروان حسن بن صالح بن حی میباشند و معتقد به جانشینی بلافصل علی (ع) میباشند. زیدیه معتقدند که حضرت زید فرزند امام سجاد(ع) آخرین امام میباشد.

4-کیسانیه: از پیروان کیسان(یکی از غلامان علی (ع) ( میباشند و مختار بن ثقفی از شاگردان وی بوده است ، کیسانیه خود به 8 فرقه تقسیم میشوند.

5-امامیه:که 15فرقه میباشد(کاملیه-محمدیه-باقریه-ناووسیه-شمیطیه-عماریه-اسماعیلیه-موسویه-مبارکیه-قطعیه-اثنی عشریه-هشامیه-زراریه-یونسیه-شیطانیه)

6-خوارج:که در جنگ صفین به اعتراض بر حکمیت از علی(ع)روی برگرداندند،خوارج خود 20فرقه اند وعبارتند از:محکمه الاولی-ازارقه-نجدات-صفریه-عجارده-خازمیه-شعیبیه-خلیفه-معلومیه-مجهولیه-صلتیه-حمزیه-ثعالبه-معبدیه-اخنسیه-شیبانیه-رشیدیه-مکرمیه-اباضیه-شبیبیه)

7-معتزله: 22فرقه اندوعبارتنداز:(واصلیه-عمرویه-هذلیه-نظامیه-اسواریه-معمریه-اسکافیه-جعفریه-بشریه-مرداریه-هشامیه-شمامیه-جاحظیه-خیاطیه یا دروزی ها-شحامیه -کعبیه-جبائیه-بهشمیه-مریسیه-پیروان صالح قبه(3فرقه)

=مسحیت: آورنده این دین عیسی ناصری است که او را مسیح میخواننداز مادر باکره ای بنام عذرا متولدشدحضرت عیسی(ع) در زمان پادشاهی فرهادچهارم اشکانی در بیت اللحم در جنوب اورشلیم بدنیا آمد(25ماه کانون311تاریخ اسکندری)که این تاریخ تولدعیسی مسیح مبدا تاریخ میلادی است.این پیامبر ربانی به مال و منال دنیا وابستگی نداشت دراطراف بلاد می گشت هرجا بیماری را می یافت شفا می داد.وی قاعده دین خودرا براساس محبت بنانهاد- درسن33سالگی به فرمان پیلاطوس حاکم روم مصلوب گردید (قرآن مجید صراحت داردکه او مصلوب نشده بلکه به معراج رفته است).کتاب مقدس او انجیل نام داردکه به معنی بشارت است.

=مذاهب دین مسیح:

الف:ارتدکس: پیروان این مذهب معتقدند که قوانین مسیح ثابت و لایتغییر است و هیچکس اعم از کشیش و یا غیر حق افزودن و یا کاستن مطلبی را بر این دین ندارد.

ب : کاتولیک : پیروان این مذهب اختیارات زیادی به کشیش قائلند وآنها را نماینده مسیح میدانند پاپ را پیشوای خود دانسته و برای او مقام شامخی قائلند-  مارونی ها شاخه ای از کاتولیکهای ساکن در شرق میباشند(مثلا در لبنان).

ج : پروتستان: اختیارات کشیشها را بسیار محدود میدانند و معتقدند که قوانین دین مسیح باید بر اساس تحولات زمان متحول شود.

پیروان دین مسیح بیش از یک میلیارد نفر میباشند.

= یهود :

آورنده این دین حضرت موسی (ع) است که در 1571 ق.م در زمان سلطنت رامسس دوم فرعون مصر متولد شد و چون بدستور فرعون اولاد ذکور را معدوم میکردند مادرش او را در سبدی گذاشت و به رود نیل سپرد و دختر فرعون او را از آب بیرون کشید و بر وی نام موسی(از آب گرفته شده) نهاد موسی در قصر فرعون پرورش یافت چون فرعون از وجود وی آگاهی یافت بگریخت و بکوه و صحرا رفت. او بر بالای کوه میرفت و با خدا صحبت میکرد بنابراین یکی از القاب وی کلیم الله است. کتاب حضرت موسی تورات نام دارد و ده فرمان او معروف است که عبارتند از: خدای یگانه را بپرستید - بت پرستی پیشه نسازید- قوم یهود را بزرگ بدارید- روز هفتم هر هفته دست از کار بکشید - پدر و مادر خود را گرامی بدارید- جنایت نکنید- زنا نکنید- دزدی نکنید- سوگند دروغ نخورید- گواهی نادرست ندهید.

پیروان دین یهود بالغ بر سیزده میلیون نفر میباشند و اکنون در فلسطین اشغالی و ایالات متحده سکونت دارند.

= زرتشت :

زرتشت یا زرتشتی دین رسمی ایران در زمان ساسانیان بوده است زرتشت در 640 ق.م در اورمیه متولد شد ، کتابی بنام اوستا نوشت در این کتاب خدای نیکی ها (اهورا مزدا) با اهریمن در جدال است. تعالیم وی بر پایه سه اصل : گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک ، استوار است. پیروان این دین حدود دویست هزار نفر میباشند که بیشتر آنها در هندوستان و ایران سکونت دارند.

زرتشت به سال 583 ق.م در روی پله های معبد بلخ بدست یک نفر تورانی بنام براتروک رش  کشته شد.

= آئین مانی :

در قرن سوم میلاد در زمان شاپور اول فردی بنام مانی آئین آورد که مخلوطی از افکار ایرانی و آئین مسیحیت بود و کتابی بنام ارژنگ یا ارتنگ نوشت.

= آئین مزدک :

پدرش از روحانیون زرتشتی بود. در زمان حکومت قباد دعوی پیامبری کرد وی معتقد به اشتراک در ثروت و زن بود و آئین او نوعی لجام گسیختگی و بربریت بدنبال داشت . بدستور انوشیروان کشته شد.

=آئین بودا:

گوتاما بودا  از شاهزادگان هند بود که از علایق دنیوی خود را کنار کشید و مدتها به راهنمائی و ارشاد مردم پرداخت آرامش درون، از خود گذشتگی، جدال با نفس از رئوس افکار بودا میباشند. پیروان این دین بیش از یک و نیم میلیارد نفر میباشند که در چین و آسیای شرقی متمرکزند.

= آئین هندو :(برهمائی)

بیشتر در هند رایج است و معتقد به بازگشت ارواح در حیوانات میباشند. کتاب مقدس هندوها (ودا) نام دارد.

= آئین کنفوسیوس :

فیلسوفی بود که در 550ق.م در چین متولد شد. عقاید او شبیه بودا بود بیشتر پیروان این دین در چین ساکنند و شهر مقدس آنها لهاسا است.

مذاهب دیگری شبیه کنفوسیوس و بودا وجود دارند که از آن جمله میتوان به تااویی در شبه جزیره هند و چین ( شهر مقدس بانکوک ) و شینتو در ژاپن (شهر مقدس کیوتو)اشاره کرد.

 


:تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر


 

/ 5 نظر / 367 بازدید
امید علیمحمدی

سلام.همین الان آب دستته بزار زمین بیا به وبلاگم گوشی رایگان جایزه ببر!!!!100 درصد واقعی و رایگان!!! دیر نکن!!!

برجیس نظامی

وب خوبی داریدو مطالب آموزنده نوشته اید

حسن

خیلی ممنون از اطلاعات جامعی که در وبلاگتون آوردید.... خدا بهتون خیر بدهد. در پناه حق

باقری

ممنون از مطالب ارزندتون خیلی متشکرم

مینا

مطالب وبتون خیلی به دردم خورد مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی