راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (خ) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است


صفحه (خ)

=خاتم (انگشتر- پایان)

=خاتون (بیگم- بانو- بی بی- کد بانو)

=خاج (چلپیا - صلیب)

=خادم (زاور)

=خادم قوم (ام)

=خادم کلیسا (شماس)

=خادم آتشکده (آذرپیرا)

=خارا (سنگ سخت - گرانیت)

=خارانو (خارپشت)

=خاربن (بوته خار)

=خارپشت (راورا-شگر-شیهم- بیهن)

=خارپشت آبزی (ستاره دریایی)

=خارپشت استرالیایی (اکیدنه)

=خارپشت بزرگ (سیخول- سیخور- ریکاشه)

=خار درخت (عوسج)

=خار سر دیوار (یز)

=خار شتر (راویز)

=خارق (پاره کننده)

=خار و تیزی کاه (سوک)

=خازن (خزانه دار - نگبان خزانه- گنجور)

=خازنه (خواهر زن)

=خاسر (زیانکار)

=خاصره (کمر- پهلو)

=خاصیتی در عدسی ها (بزرگنمایی)

=خاک بتونه (مل)

=خاک بر چیزی افشاندن (اتراب)

=خاکروبه (اخال- دمن- جاروب)

=خاکستر (رماد)

=خاکستر گرم (خل)

=خاکستری (ارمد)

=خاک شیر (سلم)

=خاک صنعتی (رس)

=خاک قبر (رمس)

=خاک گور (رمس)

=خاک نمناک (ثری)

=خال (تیل)

=خال سیاه (چا)

=خالص (قح - ناب - سره - بی غش- ژاو- زبده- سارا)

=خالق اثر ادیسه (هومر)

=خالق اثر اعتماد الحکما (سهروردی)

=خالق اثر ایلیاد (هومر)

=خالق اثر بابا لنگ دراز (جین وبستر)

=خالق اثر تابستان و دود (ویلیامز)

=خالق اثر تشریح مالیخولیا (رابرت برتون)

=خالق اثر جوجه اردک زشت (اندرسن)

=خالق اثر دن کیشوت (ریچارداشتراوس)

=خالق اثر سرود زندگی (عباس مشفق)

=خالق اثر سوژت هند (ایساک پیتمن)

=خالق اثر غار نشینان و سایه گریزان (سارویان)

=خالق اثر مجمع البلدان (یاقوت حموی)

=خالق رمانهای پر و مورنای سبز پوش (ماتیس)

=خالق کتاب بوزینه های پشم آلو (اونیل)

=خالق کتاب راه نیرنگ (ویکتور استروفسکی )

=خالق کت سفید (هرمان ملویل)

=خالق کشف الاسرار (رشیدالدین میبدی)

=خالق کمدی الهی (دانته)

=خالق لباب الالباب (عوفی)

=خالق لغت نامه (علی اکبر دهخدا)

=خالق منطق الطیر (عطار)

=خالق یرما (فدریکوگارسیالورکا)

=خالق یزدان شناخت (عین القضات همدانی)

=خالو (دائی - برادر مادر)

=خام (ناپخته - نارس- کال- نا آزموده)

=خامس (پنجم)

=خامه (ابریشم نتابیده - ابریشم خام)

=خامه (سرشیر- قیماق)

=خان (رئیس- امیر- بزرگ ده- کد خدا)

=خاندانی از امرای ایرانی نژاد مصر (الاخشید)

=خاندان پیامبر اسلام (ص) (بنی هاشم)

=خان ده (ارباب- کدخدا)

=خانغرد (خانه تابستانی)

=خانقاه (محل اجتماع درویشان)

=خانگاه (لنگر)

=خانه (کد)

=خانه پشت بر آفتاب (نسار)

=خانه تازی (دار)

=خانه زاد (فرزند نوکر یا کلفت که در خانه سرپرست خانواده زائیده شده باشد)

=خانه مورچه (جرثومه)

=خانه های ریز عکس (ترام)

=خایسک (چکش بزرگ- پتک)

=خباز (نانوا)

=خبازی (پنیرک)

=خبث (پلیدی- نجاست- ناپاکی)

=خبر (آگهی- حدیث)

=خبر زبانزد (شایعه)

=خبر عرب (نباء)

=خبر گزاری اتریش (اپا)

=خبر گزاری افغانستان (آریانا)

=خبرگزاری ایتالیا (انسا)

=خبرگزاری کشورمان (ایرنا)

=خبرگزاری مراکش (مب)

=خبرگزاری معروف (یونایتدپرس)

=خبر نامه (بولتن)

=خبز (نان)

=ختا (نام قدیم چین شمالی)

=ختنبر (آدم مفلس که لاف توانگری زند)

=خجسته ومیمون (سعد)

=خجستگی (تیمن)

=خد (رخسار- گونه - چهره)

=خدای آغاز زمان یونانیان (اورانوس)

=خدایان در یونان (پانتیون)

=خدای بابلی (انو)

=خدای باستان (را)

=خدای خندان که مردم چاوین در آمریکا میپرستیدند (ال لانزون)

=خدای خورشیدمصریان باستان (رع-را)

=خدای خورشید (شاموش)

=خدای زمین (هرا)

=خدای صنعت یونان (وولکان- وولکن)

=خدای مصر قدیم (امون-آتون- هیروگلیف)

=خدای نور یونان (آپولو)

=خدای هندوان (برهما)

=خدای هندی (راما)

=خدر (چادر- پرده)

=خدر (سست- بی حس- فتور)

=خدش (نشان و اثر زخم)

=خدعه (شیله)

=خدمتکار پیر (دادا)

=خدنگ (تیر راست و بلند)

=خدو (آب دهان)

=خدیش (کدخدا)

=خدیو (پادشاه - امیر- خداوند)

=خذلان (درماندگی)

=خرابه ای در آتن متعلق به قبل از میلاد مسیح (آکروپلیس)

=خراج (ساو- باج - مالیات)

=خراد مهر (نام آتشکده ای در زمان ساسانیان)

=خراس (خری که سنگ آسیاب را می گرداند)

=خراش و تراش (حک- مرش)

=خراشیدن،سائیدن (حک)

=خراط (چوب تراش)

=خرامان (نوان)

=خربزه نارس (سفچ- اشن- اسن)

=خرج (باج- هزینه- خراج)

=خرچال (مرغابی بزرگ- غاز)

=خرخر کردن در خواب (فخ)

=خرده جواهر (الک)

=خرده و ریز (دقاق)

=خرس استرالیا (کوالا)

=خرس چینی (پاندا)

=خرس عرب (دب)

=خرس درختی (کوالا)

=خرس صحرایی (قرقاول)

=خرف (میوه چیدن)

=خرق (پاره کردن)

=خرقه (حله)

=خرقه درویشی (شولا)

=خرگوش تازی (ارنب)

=خرگوش رومی (دمان)

=خرگوشک (گل ماهور- بارهنگ)

=خرما فروش (تمار)

=خرمای نارس (بسر-سیاب)

=خرمن (بنو- هاله ماه)

=خرمن گندم (اندر- بنو)

=خرمن ماه (شایورد)

=خرند (ردیف- قطار)

=خروس صحرایی (قرقاول- تذرو- تورنگ)

=خروس تازی (دیگ)

=خروس مازونی (تلا)

=خرناس (رال)

=خرید و فروش (بیع- شرا)

=خریدو فروش اسناد تجاری (آژیوتاژ)

=خریف (پائیز- خزان)

=خز (حریر- پارچه ابریشمی)

=خزانه (گنجینه- خزینه)

=خزانه دار (مستوفی)

=خزر (تنگی چشم)

=خزرج (باد سرد- باد جنوب- شیر بیشه - نام قبیله ای از عرب)

=خزف (سفال)

=خزوک (جعل)

=خزیر (خاکسترداغ)

=خس (کاهو- خار و خاشاک)

=خستر (حشره)

=خستگی (تعب)

=خس خس برونشها (رال)

=خسر (زیان دیدن- پدر زن)

=خسف (جوز- گردو- گردکان)

=خسوف (گرفتن ماه)

=خسیس (کنس - احمق - لک- فرومایه - پست- بخیل- لئیم- رذل)

=خش (مادر زن- مادر شوهر)

=خشاب (چوب فروش)

=خشب (چوب)

=خشت (آجر خام و نپخته)

=خشته (مفلس- بینوا)

=خشخاش (کوکنار)

=خشک ترد (قاق)

=خشک شدن خمیر در ظرف (غرن)

=خشم (قهر - غضب)

=خشن و زمخت (درشت- بخیل- خسیس- زبر- تند خو)

=خشنگ (کچل- دغسر)

=خصم (دشمن)

=خضاب (حنا- رنگ- یرنا)

=خضراء (سبز)

=خط (نوشته)

=خطابه (تریبون)

=خطاط (خوشنویس)

=خطاط معروف دربار شاه عباس کبیر (میر عماد)

=خطای بسکتبال (پا- نیمه- رانینگ)

=خطای حمل توپ در بستکبال (تراولینگ)

=خطایی در تنیس (نت)

=خطا در رایانه (ارور)

=خط رایج بین طبقات متوسط مصری (دموتیک)

=خط کش مهندسی (تی)

=خط مصریان قدیم (هیروگلیف)

=خط مقدس بابل (هیروگلیف)

=خط موازی (پارالل)

=خطمی (گیاهی دارای ساقه ضخیم)

=خط نابینایان (بریل)

=خط نگهدار فوتبال (لاینزمن)

=خط ویژه روشندلان (بریل)

=خطمی (گیاهی با ساقه ضخیم و بلند)

=خطیب روم باستان (سنکا)

=خطیب نامدار رومی (سیسرن)

=خطیر (بزرگ - شریف)

=خف (آتشگیره- کفش- موزه- پا افزار)

=خفاش (شب پره- شب پرک- شبکور- پیواز)

=خل (بی خرد- ابله- نادان- سرکه )

=خلبان (آویاتور)

=خلبان کاشف آبشار آنجل (جیمی آنجل)

=خلخال (حلقه فلزی برای زینت پای زنان- پای برنجن)

=خلد (دوام - بقاء همیشگی)

=خلد برین (بهشت برین)

=خلف (عقب- پس- پشت سر- به فتح خا و لام میشود فرزند)

=خلیجی در انگلستان (بریستول)

=خلیج مکزیک (کالیفرنیا)

=خم (به فتح خا میشود کج و پیچ و تاب)

=خم (به ضم خا میشود ظرف سفالی)

=خم (بضم خا و تشدید میم میشود مرغدان)

=خم بزرگ (دن)

=خم کردن (نوانیدن)

=خمر (آب انگور)

=خمره بزرگ (هب - خم)

=خمره سفالی (تاپو)

=خمسه (پنج)

=خمیازه (آسا- دهان دره- فراشا)

=خمیر (عجین)

=خمیر ی کهبرای پر کردن اطراف شیشه پنجره استفاده می شود(زاماسکه)

=خناق (دیفتری)

=خنج (ناز - عشوه)

=خنجر (دشنه)

=خنده دار (فکاهی)

=خنده رو (بهلول)

=خنگ (اسب سپید موی)

=خنگ زیور (اسب ابلق)

=خنیا (سرود- آواز)

=خنیاگر (آواز خوان - نوازنده)

=خو (علف هرزه)

=خواب عرب (نوم)

=خوابگردی (سمنامبولیسم)

=خواب مغناطیسی (هیپنوتیسم)

=خوابیدن (رقاد)

=خواربار (بنش)

=خوار شمردن (تهاون)

=خوار کننده (ابتذال)

=خوار و ضعیف کننده (موهن)

=خوار و ذلیل (هوان- ذل)

=خوان (سفره- مائده)

=خوان اول شاهنامه (شیر بیشه)

=خواندن شعر (انشاد)

=خوانسالار (رئیس آشپز خانه)

=خواننده آلبوم موسیقی آخرین غزل (مانی رهنما)

=خواننده آلبوم موسیقی پاپ (رضا صادقی)

=خواننده آلبوم موسیقی چشمان سیاه (هومن سزاوار)

=خواننده آلبوم موسیقی دو نیمه رویا (حمید حامی)

=خواننده آلبوم موسیقی ساعت نه (سیروان خسروی)

=خواننده معروف پاکستانی (علی خان)

=خواهر (همشیره)

=خوب-چرک-ریم (سخ)

=خوب و خوش و نیکو (خه- نلم- آدخ- نفاست- هژیر)

=خود آرایی (دش)

=خودبین (غد- متفرعن)

=خود پسند (پک)

=خود خواهی (انانیت)

=خودداری از پرداخت وجه برات (نکول)

=خود سازی (دش)

=خود شیفتگی (نارسیسیسم)

=خودکشی ژاپنی (هاراگیری)

=خور (خورشید)

=خورجین (بدید)

=خوردن در زبان عرب (اکل)

=خورشید (لیو- هور)

=خورنده باقی مانده خوراک دیگران (ریزه خوار)

=خوش آیندتر (اروح)

=خوش اندام (هوتن)

=خوش خلق (ساویز)

=خوشرو (هیراد)

=خوشنویس خط نسخ (ابن بواب)

=خوشنویس زمان شاه عباس (میر عماد)

=خوشنویس مشهور ایرانی (میر عماد)

=خوش یمنی (امد)

=خوشه گندم (واس)

=خوف به دل راه نمی دهد (نترس)

=خوک مالزی (بابیروسا)

=خون (دم)

=خون آشام سینما (دراکولا)

=خون بسته (علق)

=خونریزی (سفاک)

=خون شناسی (هماتولوژی)

=خویشان و بستگان (ادانی)

=خویشاوند (صهر)

=خوی و عادت (عوف)

=خیابانی در پاریس (شانزه لیزه)

=خیالی (رویایی)

=خیانت (بیوند)

=خیانت کردن (ادهان- اغلال)

=خیانت کینه (غش)

=خیره کننده (گشب)

=خیزاب (موج)

=خیش (گاوآهن)

=خیک (مشک)

=خیل (گروه اسبان)

=خیمه (سرادق-تتق)

=خیمه بزرگ (هواری)

=خیمه دوز (خیام)

=خیمه صحرایی (کیان)

=خیو (آب دهان)

/ 0 نظر / 69877 بازدید