# جمعیت_شهرهای_آذربایجانشرقی_در_سال90

جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی در سال90

جمعیت شهرهای آذربایجانشرقی درسال90(مرکز شهر) ردیف        نام شهر            جمعیت مرکز شهر                                       1 آبش احمد    2,864       نفر    ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 288 بازدید