دلایل صادق نامیدن امام ششم شیعیان


دلایل صادق نامیدن امام ششم شیعیان
 
دلیل اینکه امام جعفر(ع) را صادق لقب داده اند، این است که امام سجاد (ع ) فرمودند: "فرزندی به دنیا خواهد آمد که اسمش جعفر است و به خاطر فسق و فجوری که انجام می دهد به "جعفر کذاب" مشهور می شود"، لذا لقب امام جعفر(ع) را صادق گذاشته اند.
 
 
یکی دیگر از دلایل اینکه نام این حضرت را صادق نهادند، این بود که با اینکه امام(ع) هرگز پیامبر اکرم(ص) را ندیده بودند اما احادیث رسول الله(ص) را به درستی و به استناد نقل می کردند.
 
 
 این امر، نکته عجیبی نیست چون هر آنچه که امام صادق(ع) فرموده اند، به نقل از پدرشان و امام باقر(ع) نیز به نقل از امام سجاد(ع) و ایشان نیز به نقل از امام حسین(ع) و ایشان به نقل از امام علی(ع) و حضرت علی(ع) نیز از پیامبر اسلام حضرت محمد(ص) نقل کرده اند.
 
 
سخنان پیامبر اکرم(ص) وحی مطلق است
 
 
همان طور که می دانیم هر آنچه پیامبر(ص) در احادیث و روایات نقل می کردند، به فرموده خداوند متعال است و همه سخنان پیامبر(ص) وحی مطلق است و از روی هوا و هوس نیست.
 
 
 پس همان طور که فرموده امام صادق(ع) را می توان فرموده حضرت محمد(ص) دانست، فرموده رسول اکرم(ص) را نیز می توان فرموده خدای تبارک و تعالی دانست؛ در نتیجه سخن و فرموده های امام جعفر صادق(ع) سخن و فرموده خداوند بزرگ و عزیزاست و همه ما با پیروی از این سخنان می توانیم به خداوند نزدیک و نزدیک تر شویم.
 
 
حاکمان عباسی حکومت را به نام ائمه(ع) گرفتند اما بعد به قتل و تبعید ائمه مظلوم(ع) دست زدند
 
 
حاکمان عباسی در زمانی که در جنگ با بنی امیه بودند، حکومت را به نام ائمه(ع) به دست گرفتند اما بعد از به دست گرفتن قدرت، همه چیز را فراموش کردند و به قتل و تبعید ائمه مظلوم(ع) دست زدند.
 
 
 آنها خود را عموزادگان پیامبر(ص) می دانستند چون عباس جد آنها عموی پیامبر(ص) بود اما در عمل، دشمنی با فرزندان پیامبر(ص) را نشان دادند و با مسموم کردن امامان معصوم(ع) قصد داشتند که به صورت مخفیانه، این ائمه گرانقدر(ع) را به شهادت برسانند و خود را طرفداران آنها نشان دهند.
 
 
مردم ائمه(ع) را فرزندان پیامبر(ص) می دانند
 
 
 مردم ائمه معصومین(ع) را فرزندان پیامبر(ص) می دانند و به این مسئله مهم افتخار می کنند؛ به همین دلیل نیز در کشورمان، حتی امامزادگان جلیل القدر، تکریم و تعظیم می شوند.
 
 
 از آن حضرت پرسیدند:" مادوستتان داریم و برای همین بچه هایمان را به نام شما و پدرانتان می گذاریم، آیا سودی برای ما دارد؟" آن حضرت جواب دادند: "بله به خدا قسم! هل الدین إلا الحب؟"
 
 
 امام صادق(ع) زبان رساى اسلام بود و مبین شریعت مصطفى(ص) با سخنانى حکیمانه، منطقى استوار، علمى سرشار، برگزیده روزگار به شمار می ‌آمد و بنده شایسته پروردگار بودند.
 
 
در سال‌هاى سیاهى که ابرهاى سلطه امویان، آسمان جهان اسلام را تاریک کرده بود و در سال‌هایى تیره ‌تر که حکومت عباسیان، مسلمانان را به تیرگى نشانده بودند، آن امام همام(ع) نگینی درخشان محسوب می شدند که تا به امروز و تا قیامت، انوار آن امام عالم(ع) تابندگی و تلألو خواهد داشت.

/ 1 نظر / 229 بازدید
سوین

سلام غذای غالب -ان گرفته -ک- قطع امید کردن -م--ی-ن گردن کلفت -ت چ -یق بی حیا اپ-رتی راه و روش -شی دارای اختیار کامل -یلال اختیار فرد پریشان و مضطرب مر-سر-ند