راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ج) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

مشاهده معنی لغاتی که با حروف (ج)شروع می شوند

صفحه (ج)


=جائع (گرسنه)

=جابلسا (منظور مغرب است)

=جاده بین خاورمیانه و چین (جاده ابریشم)

=جاده هموار و شن ریزی شده  (شوسه)

=جار (همسایه- چلچراغ- بانگ- فریاد)

=جارو (وسیله روفتن)

=جاری (برادر شوهر- روان)

=جاسوس (اشپیون- خبرچین)

=جاش (غله پاک کرده)

=جاشو (کارگر کشتی)

=جا کاغذی (کازیه)

=جالیز (کشتزار هندوانه و خربزه)

=جام جمشید ( جم )

=جام سقراط (شوکران)

=جام فوتبال ترکیه (آتا ترک)

=جام ورزشی (کاپ)

=جاموس (گاو میش)

=جامه ابریشمین (خز)

=جامه بسیار کهنه (لبیس)

=جامه کتانی سفید ( رازقیه)

=جامه و عبا (حله- ریماز)

=جان (نیروی زندگی)

=جانانه (درست و حسابی)

=جانب (ور)

=جان به سر شدن (سخت بی تاب شدن)

=جانشین (وصی - نایب)

=جانشین دکمه (زیپ)

=جانشین شاه اسماعیل (شاه طهماسب)

=جانوران خزنده را گویند (مای)

=جانور بد بو (خز)

=جانور تک سلولی (آمیب)

=جانور رم کننده (رمو)

=جانور شناس آلمانی سده نوزدهم (موریتس شیف)

=جانور شناس برجسته آمریکایی (دایان فوزی)

=جانوری از تیره راسو (قاقم)

=جانوری از شاخه بند پایان (عنکبوت)

=جانوری دوزیست شبیه مامولک (سمندر)

=جانوری شبیه چلپاسه (آفتاب پرست)

=جانوری سمی (رتیل)

=جانوری شبیه سوسمار (ورل)

=جانوری گوشتخوار از راسته کیسه تنان (ساریگ)

=جانی (آدمکش- قاتل)

=جاویدان (مخلد)

=جاهد (کوشا)

=جای اتراق قافله (کاروانسرا)

=جای بازگشت (ماب)

=جای بند کمر (لیفه)

=جای ترسناک (مهیل)

=جای توقف حجاج (عرفات)

=جای درخت دار (مشجر)

=جای شک و گمان (مظان)

=جایزه ادبی آمریکا (پولیتزر)

=جایگاه قدم حضرت ابراهیم(مقام ابراهیم)

=جایگاه مخصوص مجسمه خدایان در یونان باستان(پانتیون)

=جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)

=جای وزش باد (مهب)

=جای وسیع برای مهمان (لنگری)

=جایگاه مهاجرین در مسجد النبی (صفه)

=جایی که دزد بسیار باشد (دزد بازار)

=جایی که فاضلاب می رود (گنداب رو)

=جبان (ترسو- بد دل- کم دل)

=جبل (کوه)

=جبهه (پیشانی)

=جبین (پیشانی)

=جت (فشفشه)

=جد (نیا- ابا- اجداد)

=جدا از هم ( سوا )

=جدار (دیوار)

=جدا کننده حق از باطل (فاروق)

=جدا کننده خوب از بد (ناقد)

=جداگانه (علی حده)

=جدال با نفس (جهاد اکبر)

=جدایی (هجر- دوری- فراق)

=جد رستم (نریمان)

=جد کوروش بزرگ (هخامنش)

=جد مادری حضرت سلیمان (اوریا)

=جدول محاسبات نجومی (زیج)

=جدولی از جداول اعداد (کاکرو)

=جده (شهری در عربستان)

=جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و انان را به شور وادار کند (کاریزماتیک)

=جذام (اکله- خوره)

=جذب کننده آب (ناشف)

=جذع (تنه- تنه درخت)

=جر (شکاف و رخنه)

=جر (تقلب کردن در بازی )

=جراح (پزشک اتاق عمل)

=جراد (ملخ)

=جرار (بسیار - انبوه)

=جرثومه حیات (یاخته)

=جرح (زخم)

=جرس (زنگ -درای)

=جرعه (هفت)

جرعه آب (قلپ)

=جرگه (گروه - دسته)

=جرمی که ازدوغ یا ماستی که اب آن را گرفته اند به جا می ماند (دوراغ)

=جر و بحث کردن (بگو مگو)

=جری (گستاخ- بی باک)

=جریب (اکر)

=جریان آب گرم اقیانوس اطلس (گلف استریم)

=جریان متناوب الکتریسیته (آلترناتیو)

=جریان متناوب برق (الترناتیو)

=جریحه دار شدن (مجروح)

=جریمه و تاوان سخت (نقره داغ)

=جز (دنبه برشته)

=جزایر لوزالمعده (لانگرهانس)

=جزر (هویج- زردک)

=جزیره (آبخست- اداک- آبخو)

=جزیره ادویه (اندونزی)

=جزیره ای در اقیانوس هند (رامی)

=جزیره ای در اندونزی (مادورا- سوماترا- جاوه)

=جزیره ای در جنوب غربی اقیانوس هند (موریس)

=جزیره ای در دریای خزر (ابسکون)

=جزیره ای در دریای هند (لانیس)

=جزیره ای در روسیه (کریمه)

=جزیره ای در ژاپن (هکایدو- هونشو- کیشو)

=جزیره ای در فلیپین (میندانائو)

=جزیره ای نفتی در جنوب (لاوان)

=جزیره ای معروف در غرب روسیه (کریمه)

=جزیره ای در اروپا (کرس)

=جزیره ای در اسپانیا (قناری)

=جزیره ای در اسکاتلند (اران)

=جزیره ای در ایتالیا (الب- سیسیل- کاپری)

=جزیره ای در ایران (لاوان- خارک- سیری- تنب بزرگ- تنب کوچک- ابوموسی- جزیره اسلامی)

=جزیره ای در شمال غربی اروپا (ایسلند)

=جزیره ای در مالزی (تیمور)

=جزیره ای در یونان (کرت - رودس-شاماش- کرس)

=جزیره ای در یونان در نزدیکی ترکیه (رودس)

=جزیره دریاچه ارومیه (جزیره اشک)

=جزیره دریای خزر (آبسکون)

=جزیره معروف استرالیا (تاسمانی)

=جزیره میخک (زنگبار)

=جزیی از سلول (پرتوپلاسم)

=جستن گلوله (هک)

=جسمی که از خود پرتو مجهول بیرون میدهد و تاثیرات الکتریکی تولید میکند (رادیو اکتیو)

=جسمی که نور را تجزیه می کند (منشور)

=جستجوگر (راید)

=جشن آمریکایی ها در روز اول نوامبر (هالووین)

=جشن ایرانیان در روز دوم بهمن (بهمن جه)

=جشن ایرانیان قدیم در روز نهم آذر (آذرجشن)

=جشن زرتشتیان در پنج روز آخر آبانماه (پوردگان)

=جشنواره بین المللی فیلم سوئیس (لوکارنو)

=جشنواره بین المللی فیلم برزیل (ریو)

=جشنواره فرنگی (فستیوال)

=جعبه جادویی (تلویزیون)

=جعفر (نهر - رود- ناقه پر شیر)

=جعل (تقلب کردن- ساختگی)

=جغر (غوک- وزغ)

=جغرافی دان ایران در قرن سوم (ابن خرداد به)

=جغ (آبنو)

=جغد (بوم - بوف)

=جف (میان تهی وبه معنی پژمرده وخشک نیز میآید)

=جفتک (الیز)

=جفن (پلک چشم)

=جک (بالابر ماشین)

=جل (چکاوک)

=جلا (صیقل دادن)

=جلاد (میر غضب)

=جلب کردن (اجتلاب)

=جلد ( چابک )

=جلد (پوست)

=جلگه رسوبی هموار در ایران (ترکمن صحرا)

=جلگه وسیع (استپ)

=جلودار اسب (رکابدار)

=جلوس (نشستن)

=جم (کثیر و فراوان)

=جماعت مردم (صرم)

=جمد (یخ- برف)

=جمع اداره (ادارات)

=جمع زاهد (زهاد)

=جمع سیف (سیوف)

=جمع شدن چرک درموضعی از بدن (ابسر)

=جمع طاغی (طغات)

=جمع کردن (ضم)

=جمع نجیب (نجبا)

=جمهوریی در آسیای مرکزی (ازبکستان)

=جمهوریی در شمال شرقی اروپا (استونی)

=جن (موجود نامرئی)

=جناح لشکر (یسال)

=جناح چپ لشکر (میسره)

=جنباندن (هید)

=جنبش ( سک - تکان- حرکت)

=جنبش فرهنگی که آغازگر دوران جدیدی در اروپا شد (رنسانس)

=جنبنده (متحرک- نوان)

=جنبیدن (اب)

=جنبیدن شاخه (تنود)

=جنت (باغ - بهشت- فردوس- مینو)

=جنجال (آشوب - هیاهو)

=جنس به ظاهر قوی (نر)

=جنس قوی (نر)

=جنس ماده (انثی)

=جنس و کالا (اروس)

=جنگ (غزا-هیجا - کارزار - نبرد- حرب)

=جنگ اسکندر با داریوش سوم (ایسوس)

=جنگ انگلیسی ها و روس ها با ناپلئون (نبرد لایپزیک)

=جنگ بین اعراب و ایران(قادسیه)

=جنگ تن به تن (دویل)

=جنگجو (غازی)

=جنگجوی تاریخی اسکاندیناوی (وایکینگ)

=جنگجوی سنتی ژاپنی ها (سامورایی)

=جنگ حضرت علی با خوارج (نهروان)

=جنگ حضرت علی با طلحه و زبیر (جمل)

=جنگ رسانه ای (جنگ نرم)

=جنگ سلجوقیان با سپاهیان روم (ملازگرد)

=جنگ شاه اسماعیل با سپاه عثمانی (چالدران)

=جنگل رابین هود (شروود)

=جنم (ذات- سرشت)

=جنگ و ستیز (چخ- حرب)

=جنوبی ترین کشور افریقا (آفریقای جنوبی)

=جنون شدید (مانیا)

=جنین (یارک - رویان)

=جو (شعیر)

=جواب های (هوی)

=جواب هوی (های)

=جواد (سخی- بخشنده- اسب تندرو)

=جو زمین (اتمسفر)

=جوال (گاله)

=جوان (شاب)

=جوانی (شباب)

=جوان بی تجربه (غر)

=جوانمردی (مکرمت- مروت)

=جوان نگهدارنده پوست (کلاژن)

=جواهر نشان کردن (ترصیع- مرصع)

=جوجه تیغی (راورا- خارپشت- سیرو- جکاشه)

=جود و بخشش (هشام)

=جودی روسی (سامبو)

=جوزا ( از صور فلکی)

=جوشاندن آن بر روی ورم مثانه مفید است (باقلا)

=جوشانده و دم کرده این گیاه برای درمان سرطان معده بکار می رود (مامیران)

=جوش خمیر (وز)

=جوش چرکین (دمل-آبسه)

=جوش صورت (اکنه)

=جوشن (وشینه- زره - خفتان- گبر- آگند)

=جوشهای ریز بدن (ایر)

=جوشیدن (غلیان)

=جولانگاه (مجال)

=جوع (گرسنگی)

=جوف (شکم- اندرون چیزی)

=جولاه (بافنده- نساج)

=جوهر (امه)

=جوهر بید (سالیسین)

=جوهر شوره (تیزآب)

=جوهر قلیا (پتاس)

=جوهر لیمو  (اسید نیتریک)

=جوهر مازو (تانه)

=جوهر نشادر (آمونیاک)

=جوی خون (رگ)

=جوی- مراد - کام (لر)

=جوییدنی در معدن (رگه)

=جهاز شتر (هوید)

=جهاز عروس (وردک)

=جهانگرد (سیاح)

=جهانگرد فرانسوی کاشف می سی سی پی (لاسال)

=جهانگشایی که در سال331 پیش از میلاد تخت جمشید را تسخیر کرد (اسکندر مقدونی)

=جهت ( سمت- سو- ور - طرف)

=جهت آبکاری فولاد بکار می رود (روی)

=جهد ( کوشش - تلاش )

=جهش ژنتیکی (موتاسیون)

=جهل (نادانی)

=جهنم (هاویه- سقر)

=جهیدن (پرش)

=جهیز (اسب تیزرو)

=جهیزیه (وردک- وردوک)

=جی (اصفهان قدیم)

=جیب بری (نشل)

=جیپ (اتومبیل صحرا)

=جید (خوب ونیکو)

=جیره و یومیه (راتب)

=جیش (سپاه- لشگر- ارتش)

=جین (شش عدد)

=جیوه (مرکور- آبک- سیماب)


/ 0 نظر / 2519 بازدید