تَنظیف/ تَنزیب

تَنظیف/ تَنزیب

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. تنظیف به معنای «پاکیزه کردن» و «پاکیزگی» است اما تنزیب نام نوعی پارچه نازک و سفید است که از آن پیراهن می‌دوخته‌اند و امروزه به پارچه یا نوار مخصوص زخم‌بندی گفته می‌شود.


(تَ) (اِ.)

1 - پارچه نخی نازک و سفید که از آن پیراهن دوزند.


2 - پارچة سفید نخی و نازک که روی زخم می گذارند.

/ 0 نظر / 119 بازدید