راهنمای حل جدول ( کلماتی که با حرف (ح) شروع می شوند

برای دسترسی سریع شما عزیزان به لغات سخت جدولی تمامی لغات به ترتیب الفبا نوشته شده است

صفحه (ح)


=حاتم (قاضی- حاکم - بمعنی غراب نیز می آید)

=حاجب (پرده دار-ابرو-دربان)

=حاجت(وسن- ارب- نیاز- دربایست)

=حاجز (مانع)

=حاد (تند و تیز)

=حار (گرم - سوزان)

=حارث (کشاورز- برزگر- حراث)

=حارس (نگهبان- حفظ کننده)

=حازم (دوراندیش)

=حاسد (رشک برنده)

=حاشیه (نت)

=حاشیه کتاب (هامش)

=حاصد (درو کننده - دروگر)

=حافظه (ویر)

=حاقد (کینه جو)

=حالتی از نگاه کردن (بربر)

=حالت تعادلی فیزیکی (بالانس)

=حامد (ستاینده- ستایش کننده)

=حامض (ترش مزه)

=حانوت (مغازه- دکان)

=حائر (سرگشته- سرگردان)

=حائز (جامع- دارا - در بر دارنده)

=حائل (مانع)

=حب (دوستی)

=حباله (دام - بند)

=حبس (زندانی کردن)

=حبل (درخت انگور- زیرک - هوشیار- بند- ریسمان)

=حبل الورید ( شاهرگ)

=حبوبات (بنشن)

=حبه (دانه)

=حجر (سنگ)

=حجله عروس (گردک)

=حداد (آهنگر- نهامی)

=حدت (تندی - تیزی)

=حدس (ظن)

=حدید (آهن)

=حر (گرما- آزاده)

=حرارت و گرمی (تف)

=حرامی (راهزن - دزد- سارق)

=حربه (سلاح)

=حرف پیروزی (وی)

=حرف تردید (یا)

=حرف تنفر (آخ)

=حرف درد (آخ)

=حرف مقطعه قرآنی (طه)

=حرف نازی ها (اس)

=حرف نداری (بی)

=حرف نفرت (اف)

=حرفهای بی ربط زدن (پرت وپلا گفتن)

=حرف یونانی (پی-زتا-تتا)

=حرق (سوختن)

=حرکات صورت (میمیک)

=حرکت اهانت آمیز (هل)

=حرکتی در ژیمناستیک (وارو-توماس)

=حرکت صفحه ای سطح زمین (تکتونیک)

=حرکتی در جودو (رنشو)

=حرکتی در کاراته (اکپن)

=حریر و ابریشم (سیلک)

=حریر ساده (برند)

=حریر نازک (وال)

=حریص (شره)

=حریق (آتش سوزی)

=حزن (اندوه- دلتنگی)

=حساب نجومی (زیج)

=حس بویایی (شم)

=حس گر الکترونیکی (سنسور)

=حسینیه ای در کرمانشاه (تکیه معاون الملک)

=حشره ای به اندازه شپش و یال ندارد (کیک)

=حشره ای خون خوار (ساس)

=حشره ای گزنده شبیه عنکبوت (رتینا)

=حشره ای موذی (کک)

=حصن (قلعه- دژ)

=حطب (هیزم - هیمه- آتشگیره)

=حظ (بهره- نصیب)

=حفر (کندن)

=حفظ کردن (نگه داشتن)

=حق التدریس (آموزانه)

=حق الزحمه (دستمزد- مزد کار)

=حق الشرب (آب بها)

=حق العبور (ترانزیت)

=حق العمل (کارمزد- مزد کار- دستمزد)

=حق القدم (پایمزد- پا رنج)

=حقه و فریب (ریب)

=حقیر ساختن کسی در نزد دیگری (اغماز)

=حکم انتصاب سفیر (استوارنامه)

=حکمت ارسطو (مشا)

=حلال شدن (حل)

=حلزون (لیسک)

=حلقه (چنبر - دایره)

=حلقه اتصال شیمی آلی و فیزیولوژی (بیو شیمی)

=حلقه پیرامون دف (چنبر)

=حلقه فلزی داخل موتور اتومبیل (یاتاغان)

=حلم (بردباری)

=حلو (لذیذ- شیرین)

=حماسه معروف هندوان (رامایانا)

=حمام غیر بهداشتیدر قدیم (خزینه)

=حمام یا حمامه (کبوتر)

=حمراء (سرخ رنگ)

=حمل و نقل (ترانسپورت)

=حمله و هجوم (سورن)

=حمید (ستوده- پسندیده)

=حنا (یرنا)

=حنیف (رزاست - مستقیم)

=حواری خائن حضرت مسیح (یهودا)

=حور (سیاه چشم)

=حوض (آبنما)

=حوض زیر زمینی (آب انبار)

=حوض و خزانه حمام (آبزن)

=حوله (رومال)

=حومه کاشان (نیاسر)

=حی (زنده)

=حیا (شرم- آزرم)

=حیاط (عرصه)

=حیدر (شیر)

=حیران (سرگشته)

=حیران شدن (وله)

=حیله و مکر (شید- ریو)

=حیوان آدم نمای جنگلی (ارانگوتان)

=حیوان بارکش (زامله)

=حیوان دریایی (فک)

=حیوان سربریده (بسمل)

=حیوان سرتمه کش (گوزن)

=حیوان گران پوست (خز)

=حیوانی با پوست قیمتی (قاقم)

=حیوانی گوشخوار (ساریک)

=حیه (مار)

/ 0 نظر / 779 بازدید