برندگان جایزه نوبل


اسامی برندگان نوبل ادبی از آغاز تا سال 2007 میلادی

1901 ؛ رنه فرانسواسولی پرو دوم (1839 -1907، فرانسوی) به خاطر اشعارش

1902 ؛ تئودور مونرن (1817-1903، آلمانی) به خاطر آثار تاریخیش

1903؛ بیورنستیرنه بیورنسن (1832-1910 ، نروژی) به خاطر رمان‌ها، اشعار و نمایشنامه‌هایش

1904؛ فردریک میسترال (1830 -1914، فرانسوی) به خاطر اشعارش، و خوزه ایچگاری‌ای ایساگوئری (1832 -1910، اسپانیایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1905؛ هنریک سینکیویچ (1846-1916 ، لهستانی) به خاطر رمان‌هایش

1906؛ جوزوپه کاردوچی (1835-1907،ایتالیایی) به خاطر اشعارش

1907؛ رادیرد کیپلینگ (1865 -1936، انگلیسی) به خاطر داستان‌ها، رمان‌ها و اشعارش

1908؛ رودولف کریستف اویکن (1846،1926،آلمانی) به خاطر داستان‌های فلسفیش

1909؛ سلمالا گرلوف (1858،1940، سوئدی) به خاطر رمان‌ها و اشعارش

1910؛ پل فن لودویگ هیزه (1830-1914 ،آلمانی) به خاطر اشعار، رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش

1911؛ موریس مترلینگ (1862-1949، بلژیکی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1912؛ گرهارت هاوپتمان (1862-1946،آلمانی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1913؛ سررابیندرانات تاگور (1861-1941،هندی) به خاطر اشعارش.

1914؛ جایزه داده نشد

1915؛ رومن رولان (1866-1944،فرانسوی) به خاطر رمان‌هایش

1916؛ ورنرفن‌ هایدنستام (1859-1940،سوئدی) به خاطر اشعارش

1917؛ کارل گلروپ (1857-1943،دانمارکی) به خاطر رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش

1918؛ جایزه داده نشد

1919؛ کارل فردریک شپیتلر(1845-1924،سویسی)به خاطر حماسه‌ها ، داستان‌های کوتاه و مقالاتش

1920؛ کنوت هامسون(1859-1952،نروژی) به خاطر رمان‌هایش

1921؛ آناتول فرانس(1844- 1924،فرانسوی) به خاطر رمانها، داستانهای کوتاه و مقالاتش

1922؛ خاثینتو بناونته‌ای مارتینز(1866-1954،اسپانیایی)‌به خاطر نمایشنامه‌هایش

1923؛ ویلیام باتلرییتس (1865-1939،ایرلندی ) به خاطر اشعارش

1924؛ ولادیسلاو ستانیسلاو رایمونت (1867-1925، لهستانی ) به خاطر رمان‌هایش

1925؛ جورج برنارد شاو (1856-1950 ، انگلیسی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1926؛ گراتسیا دلدا (1875-1936،ایتالیایی) به خاطر رمان‌هایش

1927؛ هانری برگسون (1859-1941،فرانسوی) به خاطر آثار فلسفی‌اش

1928؛ سیگرید اوندست (1882-1949،نروژی) به خاطر رمان‌هایش

1929؛ توماس مان (1875-1955،آلمانی) به خاطر رمان‌هایش

1930؛ سینکلر لویس (1885-1951،آمریکایی) به خاطر رمان‌هایش

1931؛ ایک آکسل کارلفت (1864-1931،سوئدی) به خاطر اشعار غنائیش

1932؛ جان گالزورثی (1867-1933،انگلیسی) به خاطر رمان‌ها، نمایشنامه‌ها و داستانهای کوتاهش

1933؛ ایوان الکسیویچ بونین (1870-1953،روسی) به خاطر رمان‌ها، داستان‌های کوتاه و اشعارش

1934؛ لوئیچی پیراندلو (1867-1936، ایتالیایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1935؛ جایزه داده نشد

1936؛ یوجین گلادستون اونیل (1888-1953،آمریکایی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1937؛ روژه مارتن دوگار (1881-1957،فرانسوی) به خاطر رمانهایش

1938؛ پرل س.باک (1892-1973،آمریکایی ) به خاطر رمانهایش

1939؛ فرانس امیل سیلانپا(1888-1964، فنلاندی) به خاطر رمانهایش

1940؛ جایزه داده نشد

1941؛ جایزه داده نشد

1942؛ جایزه داده نشد

1943؛ جایزه داده نشد

1944؛ یوهانس ویلهلم ینسن (1873-1950،دانمارکی) به خاطر اشعار و رمان‌هایش

1945؛ گابریلا میسترال (1899-1957، شیلیایی) به خاطر اشعارش

1946؛ هرمان هسه(1877-1962،آلمانی) به خاطر اشعار و مقالاتش

1947؛ آندره ژید (1869-1951،فرانسوی) به خاطر رمان‌هایش

1948؛ توماس استرنزالیوت (1888-1965،انگلیسی) به خاطر اشعار، مقالات و نمایشنامه‌هایش

1949؛ ویلیام فاکنر (1897-1962،آمریکایی) به خاطر رمانهایش

1950؛ برتراند راسل (1872-1970،انگلیسی) به خاطر آثار فلسفیش

1951؛ پرفابیان لاگرکویست (1891-1974،سوئدی) به خاطر رمان‌هایش، مخصوصا باراباس

1952؛ فرانسوا موریاک (1855-1970،فرانسوی) به خاطر رمان‌ها، مقالات واشعارش

1953؛ سروینستن چرچیل (1874-1965،انگلیسی) به خاطر مقالات و آثار تاریخیش

1954؛ارنست همینگوی(1899-1961،آمریکایی)به خاطر رمان‌ها و داستانهای کوتاهش

1955؛ هارولد لاکسنس (1902،سوئدی) به خاطر رمان‌هایش

1956؛ خوان رامون خیمه‌نز (1881-1951،اسپانیایی) به خاطر اشعارش

1957؛ آلبرکامو (1913-1960،فرانسوی) به خاطر رمانهایش

1958؛ بوریس پاسترناک (1890-1960،روسی) به خاطر رمان‌هایش، مخصوصا «دکتر ژیواگو»، او جایزه را نپذیرفت

1959؛ سالواتور کواسیمودو (1901-1968،ایتالیایی) به خاطر اشعار غنائیش

1960؛ سن ژان پرس (1887-،فرانسوی) به خاطر اشعارش

1961؛ ایوو آندریچ (1892-1975،یوگسلاویائی) به خاطر رمان‌هایش

1962؛ جان اشتاین‌بک (1902-1968،آمریکایی) به خاطر رمان‌هایش

1963؛ گئورگ سفریس (1900-1971،یونانی) به خاطر اشعار غنائیش

1964؛ ژان پل سارتر (1905-1980،فرانسوی) به خاطر آثار فلسفی و رمان‌هایش. جایزه را نپذیرفت

1965؛ میخائیل شولوخوف (1905-1984،روسی) به خاطر رمان‌هایش

1966؛ شمیویل یوزف آگنان (1888-1970،اسرائیلی) به خاطر داستان‌هایش درباره یهودیان اروپای شرقی؛ ونلی زاکس (1891-1970،آلمانی- سوئدی) به خاطر اشعار و نمایشنامه‌هایش درباره یهودیان

1967؛ میگل آنخل آستوریاس (1899-1974،گواتمالایی) به خاطر آثارش درباره شخصیت و سنت‌های مردم کشورش

1968؛ یاسوناری کاواباتا (1899-19972،ژاپنی) به خاطر رمان‌هایش

1969؛ سمیوئل بکت (1906-1990،ایرلندی) به خاطر رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش

1970؛ آلکساندر سولژنیتسین (1918- روسی) به خاطر رمان‌هایش

1971؛ پابلو نرودا (1904-1973،شیلیایی) به خاطر اشعارش

1972؛ هاینریش بل (1917-1985،آلمانی) به خاطر رمانها، داستانهای کوتاه و نمایشنامه‌هایش

1973؛ پاتریک وایت (1912-،استرالیایی) به خاطر رمان‌هایش

1974؛ ایونید یونسن (1900-1976،سویسی) به خاطر رمانها و داستانهای کوتاهش؛ و هانری ادموند مارتینس (1904-1978،سویسی) به خاطر مجموعه آثارش

1975؛ یوجینیو مونتاله (1896-1981،ایتالیایی) به خاطر اشعارش

1976؛ سائول بلو (1915-، آمریکایی) به خاطر رمانهایش

1977؛ ویسنته آلکسیاندر (1898-1984،اسپانیایی) به خاطر اشعارش

1978؛ ایساک بشویس سینگر ((1904-،متولد لهستان) به خاطر رمان‌ها و داستانهای کوتاهش

1979؛ اودیسئوس ایلیتیس (1912-1996،یونانی) به خاطر اشعارش

1980؛ چسلاو میلوش (1911-،لهستانی) به خاطر اشعارش

1981؛ الیاس کانتی (1905-متولد بلغارستان) به خاطر آثار داستانی و غیر داستانی‌اش

1982؛ گابریل گارسیا مارکز (1928-،کلمبیایی) به خاطر رمان‌ها و داستان‌های کوتاهش

1983؛ ویلیام گلدینگ (1911-، انگلیسی) به خاطر رمانهایش

1984؛ یاروسلاو سیفرت (1910-،چکسلواکی) به خاطر اشعارش

1985؛ کلود سیمون (1913-،فرانسوی) به خاطر اشعارش

1986؛ ول سوینکا (1934-، نیجریه‌ای) به خاطر اشعار، نمایشنامه‌ها و رمانهایش

1987؛ ژوزف برودسکی (1940-،روسی) به خاطر اشعارش

1988؛ نجیب محفوظ (1912-،مصری) به خاطر رمان‌ها و داستانهای کوتاهش

1989؛ کامیلو خوزه سلا (1916- ،اسپانیایی) به خاطر رمان‌هایش

1990؛ اوکتاویو پاز (1914-،مکزیکی) به خاطر اشعارش

1991؛ نی‌دین گوردمیر (1923-،اهل آفریقای جنوبی) به خاطر مجموعه آثارش

1992؛ درک والکات (-،اهل جزایر هند غربی) به خاطر آثار ادبی شعر گونه‌اش

1993؛ تونی ماریسن (1931-،سیاه پوست آمریکایی) به خاطر مجموعه آثارش

1994؛ کنزا بورواوئه (1935-،ژاپنی) به خاطر رمانهایش

1995؛ شیموس هینی (1939-،ایرلندی) به خاطر بیان مصائل ملت ایرلند در اشعارش.

1996؛ ویسلاو شیمبورسکا (1923-لهستانی) به خاطر اشعارش

1977؛ داریو فو (1926 ـ ایتالیائی) به خاطر نمایشنامه‌هایش

1998؛ ژوزه ساراماگو (1922 ـ پرتغالی) به خاطر رمان‌هایش به خصوص کوری

1999؛ گونتر گراس ( 1927 ـ آلمانی ) به خاطر رمان‌هایش

2000؛ گائو شین‌جیان چین ( 1940 ـ‌ چینی) به خاطر رمان‌هایش

2001؛ و. س. نایپول ( 1932 ـ ترینیدا و توباگو)

2002 ؛ ایمره کرتس ( 1929 ـ مجارستانی) به خاطر رمان‌هایش

2003 ؛ جان ماکسول کوئتزی (1944 ـ آفریقای جنوبی).

2004؛ آلفرده یلی‌نک ( 1946 ـ اتریشی ) به خاطر رمان‌هایش

2005 ؛ هارولد پینتر (1930 ـ انگلیسی ) به خاطر نمایشنامه‌هایش

2006؛ اورهان پاموک ( 1952 ـ ترک ) به خاطر رمان‌هایش

2007؛ دوریس لسینگ (1919 - انگلیسی، متولد کرمانشاه) به‌خاطر داستان‌هایش.

اسامی برندگان فیزیک آز آغاز تا بحال

عنوان پژوهش

ملیت

نام فیزیکدان

سال

کشف پرتوهای رونتگن پرتوهای ایکس

آلمان

ویلهلم کنراد رونتگن

1901

تاثیر مغناطیس بر تابش

هلند

هندریک آنتون لورنتس

پیتر زیمان

1902

کشف پرتوزایی خودبه خودی

مطالعه پدیدههای تابشی در کشف بکرل

فرانسه

آنتوان هانری بکرل                  

پیر کوری

ماری اسکلو دوسکا کوری

1903

بررسی چگالی گازها و کشف آرگون

بریتانیای کبیر

لرد ریلی (جان ویلیام استرات)

1904

کار با پرتوهای کاتودی

آلمان

فیلیپ ادوارد آنتون فون لنارد (1947ـ1862)

1905

رسانش الکتریکی گازها

بریتانیای کبیر

جوزف جان تامسون (1940ـ1856)

1906

ساخت سنجش افزارهای دقیق اپتیکی و کاربردهای طیف نمایی و سنجه شناختی

ایالات متحده امریکا

آلبرت آبراهام مایکلسون (1931ـ1852)

1907

روش بازآفرینی رنگ در عکاسی ، بر اساس پدیده تداخل

فرانسه

گابریل لیپمن (1921ـ1845)

1908

توسعه ارتباط تلگرافی بی سیم

ایتالیا

آلمان

گوگلیلمو مارکونی (1937ـ1845)

کارل فردیناند براون (1918ـ1850)

1909

درباره معادلات حالت گازها و مایعات

هلند

یوهانس دیدریک وان دروالس (1923ـ1837)

1910

کشف قوانین حاکم بر تابش گرمایی

آلمان

/ 18 نظر / 364 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نادر

در صورت امکان یک دفترچه لغات جدولی درست کن البته برای فروش خوب میشه.

آصف

مرسی خیلی خیلی خیلی خوب بود.

بداقی

خیلی مرتب و منظم نوشته ای معلوم است خیلی وقت می ذاری در برابر این همه زحمت آیا دست مزدی هم می گیری یا نه.

عبدالرضا

باسلام وخسته نباشیدوتشکراززحمات تان امیداست مویدباشیدوامیدوارم معنای بیشتری ازلغات درآینده ضمیمه گردد.

علی

سلام ازتون واقعا ممنونم معلومه که شما خیلی هنرمندی و برای کمک کردن به سرگرم شدن دیگران خیلی وقت گذاشتی. خدا خیرت بده فقط اگه این صفحه بروز بشود و لغات بیشتری اضافه بشه فوق العاده تر از الان میشه.. راستی اگه امکان داره از فواید جدول بگو. خیلی خیلی ممنونم ایشالا همیشه شادو سلامت یاشید.

ریحانه

واقعا خسته نباشید مثل شما کم پیدا می شود

ماروین

با سلام خسته نباشید مطالب بسیار مفیدی در سایتتان گرد آورده اید.شایشته تقدیر است زحماتتان! من دانشجوی ارشد رشته کامپیوتر دانشگاه شریفم. موضوع پایان نامه م به نحوی مربوط به جداول هم میشه. خیلی خوشحال میشم اگه بتونم چند سوالی کوچک از خدمتتات بپرسم. منت دارم میکنید اگه به ایمیلم نامه بنگارید ممنون و متشکر

fardin

mamnoon kheyli aali ast. barkhi navahi kamrang ast.

ساسان

خیلی خوبه اما هنوز کامل نیست کامل ترش کنید ممنون[گل]

احسان

سلام خسته نباشید این قسمت بالا که نوشتید برنده نوبل ادبیاتن؟