راهنمای حل جدول رضا،معنی کلماتی که با حرف (ث) شروع می شوند،جدول یاب رضا،کلمات سخت برای حل جدول،حل جدول رضا

1.   =ثابت (محتوم، پابرجا، استوار، پایدار)

3.   =ثاقب (سوراخ کننده، روشن ، تابان، نافذ، درخشان)

4.   =ثالث (سوم)

5.   =ثامن (هشتم)

6.   =ثبات (ثبت کننده)

7.   =ثبت مشاهدات پزشک در باره بیمار (ابسرواسیون)

8.   =ثخونه (ستبر شدن، سختی، ستبری)

9.   =ثدی (پستان)

10.                      =ثروت (مال، دارایی، دولت)

11.                      =ثروتمند (بای)

12.                      =ثریا (چهلچراغ)

13.                      =ثعلب (روباه)

14.                      =ثغر (دهان، دندان)

15.                      =ثقافه (زیرکی، چالاکی،استادی،حذاقت)

16.                      =ثقب (سوراخ بزرگ، رخنه)

17.                      =ثقل (سنگینی، مال، متاع، وزن)

18.                      =ثقلین (جن و پری)

19.                      =ثقیف (مرد حاذق، زیرک، نام قبیله ای از اعراب)

20.                      =ثقیل (سنگین، وزین)

21.                      =ثکل (بی فرزندی)

22.                      =ثلاث ، ثلاثه (سه)

23.                      =ثلاثون (سی)

24.                      =ثلاثی (سه تایی، سه حرفی)

25.                      =ثلاثه معروف (اهرام)

26.                      =ثلث (یک سوم)

27.                      =ثلج (برف)

28.                      =ثلمه (خلل، رخنه)

29.                      =ثمر (میوه ، بر)

30.                      =ثمار (میوه ها)

31.                      =ثمن (یک هشتم، هشت یک)

32.                      =ثمن (بهای چیزی)

33.                      =ثمین (گرانبها)

34.                      =ثنا (ستایش)

35.                      =ثنایا (دندانهای تیز جلو)

36.                      =ثواب (مزد ، پاداش، جزا)

37.                      =ثوب (لباس، جامه، لباس عربی)

38.                      =ثور (گاو نر)

39.                      =ثوران (هیجان، برخاستن گرد و غبار، برپا شدن فتنه)

40.                      =ثولول (آزخ، زگیل)

41.                      =ثیاب (جامه ها)

42.                      =ثیب (زن شوهر مرده، بیوه)


/ 0 نظر / 1826 بازدید