تَهدید یا تَحدید(غلط ننویسیم)

تَهدید/ تَحدید

هر دو کلمه از لحاظ تلفظ یکی ولی در معانی با همدیگر فرق دارند :

تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن می باشد

ولی تحدید یعنی «حد و مرز جایی را مشخص کردن» و بیشتر برای تعیین مرزهای سرزمینی به کار می‌رود.

/ 0 نظر / 4269 بازدید