ده آتشفشان برتر و بزرگ جهان

نام کوه       ارتفاع (متر)      موقعیت      وضعیت فعلی

آکونگاکوا     6960متر      آرژانتین      خاموش

آنتوفالا       6450متر    آرژانتین    فعال 

گوالاتیری     6060متر      شیلی        نیمه فعال

کوتوپاکسی   5896 متر  اکوادور  درحال دود و خار کردن

کلیمانجارو     5895 متر   شمال تانزانیا   خاموش

دماوند          5671متر       ایران      درحال بخار کردن

لاسکار           5641متر      شیلی            نیمه فعال

وپوکاتپتل      5452متر      مکزیک       درحال دودوبخارکردن

سانکای        5230متر      اکوادور         نیمه فعال

کوناکاچی     4939متر     اکوادرو          نیمه فعال

 

 تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر

 

/ 0 نظر / 88 بازدید