عشاق معروف

                             (عشاق معروف)

+ اوتللو و دزدمونا            (عشاق درام ویلیام شکسپیر)

+ امیر ارسلان و فرخ لقا (عشاق قدیمی افسانه های فولکلوریک ایران)

+ بهرام و گل اندام         (عشاق قدیمی افسانه های فولکلوریک ایران)

+ بیژن و منیژه                (عشاق شاه نامه فردوسی )

+ پل ویر ژینی                (عشاق رمان تاریخی برناردن دو سن پیر)

+ خسرو و شیرین        ( در داستانی از نظامی گنجوی )

+ رومئو و ژولیت          (عشاق درام شکسپیر)

+ رابعه و بکتاش(ازافسانه های اعراب است که به زبان فارسی نیزدرآمده است)

+ زال و رودابه               (از شاهنامه فردوسی)

+ زهره و منوچهر          (از دیوان ایرج میرز)

+ سلامان و ابسال       (از جامی)

+ سلیمان و ملکه سبا (از افسانه های تورات)

+ سامسون و دلیله      (از افسانه های تورات)

+ شیرین و خسرو        (از امیر خسرو دهلوی)

+ فرهاد و شیرین         ( از وحشی بافقی )

+ کلئوپاترا و ژولیوس سزاروآنتوان(داستان عشق کلئوپاتراملکه مصربه دو سرداروقیصرروم )

+ لیلی و مجنون (اصلش عربی بوده ولی در اشعار شعرای فارسی منجمله نظامی و جامی و مکتبی شیرازی نیز آمده است .

+ مادام پمپا دور و لوئی 16 پادشاه فرانسه.

+ ماری آنتوانت (زوجه لوئی 16) و کاردینال روهان.

+ ناپلئون و ژوزفین

+ نور جهان (ایرانی)    و   جهانگیر (هندی).

+ وامق و عذرا     (در داستانی از عنصری).

+ ویس ورامین (از فخرالدین اسعد گرگانی).

+ همای و همایون    (از خواجوی کرمانی).

+ یوسف و زلیخا   (از جامی و آذر بیگدلی).

 

 

 

تهیه و تنظیم : رضا آقازاده کلیبر

/ 0 نظر / 1022 بازدید